1996

Γενικές πληροφορίες Αγώνα

ID Αγώνα 14
Τίτλος 1996
Έτος 1996
Συμμετέχοντες Αγώνα 57
Τερματίσαντες Αγώνα 57
Εκκίνηση Αγώνα 1996-09-27 07:00:00
Εκκίνηση Εγγραφών 1996-01-27 07:00:00
Τερματισμός Εγγραφών 1996-03-27 07:00:00

Γενικές πληροφορίες Σταθμών Ελέγχου

ID Σ.Ε. No. Ζωντανα χλμ στο επόμενο για τερματισμό

Συμμετέχοντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Εθνικότητα
1 Castagnoli Mario 0 Ιταλία Ιταλία
2 Noto (Funada) Kimie 0 Ιαπωνία Ιαπωνία
3 Ikeda Kazuyoshi 0 Ιαπωνία Ιαπωνία
4 Jordan Edgar 0 Αυστρία Αυστρία
5 Kagawa Masumi 0 Ιαπωνία Ιαπωνία
6 Horvath Akos 0 Ουγγαρία Ουγγαρία
7 Okiyama Kenji 0 Ιαπωνία Ιαπωνία
8 Mravlje Dusan 0 Σλοβενία Σλοβενία
9 Onoki Jun 0 Ιαπωνία Ιαπωνία
10 Dammekens Wilson 0 Βέλγιο Βέλγιο
11 Larsson Mary 0 Σουηδία Σουηδία
12 Okubo Koichi 0 Ιαπωνία Ιαπωνία
13 Skoglund Kjell-Ove 0 Σουηδία Σουηδία
14 Takahashi Yoshikazu 0 Ιαπωνία Ιαπωνία
15 Kuhne Thomas 0 Γερμανία Γερμανία
16 Leinonen Seppo Tapio 0 Φινλανδία Φινλανδία
17 Backhaus Helga 0 Γερμανία Γερμανία
18 Hausmann Martina 0 Γερμανία Γερμανία
19 Fournaris Marios 0 Ελλάδα Ελλάδα
20 Novikov Vladimir 0 unknown unknown
21 Patakas Therinos 0 Ελλάδα Ελλάδα
22 Cruells Andre 0 Γαλλία Γαλλία
23 Dudek Edward 0 unknown unknown
24 Lapeyrigne Jean-Claude 0 Γαλλία Γαλλία
25 Hardesty Stanley 0 unknown unknown
26 Foucaud Thierry 0 Γαλλία Γαλλία
27 Pirrung Roy 0 unknown unknown
28 Williams Mark 0 unknown unknown
29 Hanudel-Larsson Mary 0 unknown unknown
30 Bazzana Lucio 33 Ιταλία Ιταλία
31 Bordini Roberto 45 Ιταλία Ιταλία
32 Buteneers Joseph 62 Βέλγιο Βέλγιο
33 Kabuss Thomas 65 Γερμανία Γερμανία
34 Hayashi Toshihiko 212 Ιαπωνία Ιαπωνία
35 Heintz Rene 219 Γαλλία Γαλλία
36 Koyago Nobuaki 321 Ιαπωνία Ιαπωνία
37 Kraus Michael 325 Γερμανία Γερμανία
38 Leipner Eugen 371 Γερμανία Γερμανία
39 Leismann Manfred 372 Γερμανία Γερμανία
40 Lien Jorgen-Andre 378 Νορβηγία Νορβηγία
41 Lukas Jens 391 Γερμανία Γερμανία
42 Marangoto Casimiro 416 Ιταλία Ιταλία
43 Martin Jacques 420 Γαλλία Γαλλία
44 Masuyama Takuhiko 423 Ιαπωνία Ιαπωνία
45 Merienne Jean-Jacques 448 Γαλλία Γαλλία
46 Mueller Reinhold 476 Γερμανία Γερμανία
47 Nolens Katia 509 Βέλγιο Βέλγιο
48 Pawzik Heike 561 Γερμανία Γερμανία
49 Roux Roland 620 Γαλλία Γαλλία
50 Sago Akihiro 624 Ιαπωνία Ιαπωνία
51 Schwarzer Christof 654 Γερμανία Γερμανία
52 Spychalski Tadeusz 691 unknown unknown
53 Thalmann Markus 726 Αυστρία Αυστρία
54 Tsuji Tatsuhio 744 Ιαπωνία Ιαπωνία
55 Van Der Weilde Jan 752 unknown unknown
56 Vuillemenot Roland 776 Γαλλία Γαλλία
57 Weber Fransois 786 Γαλλία Γαλλία
58 Zybikov Anatoli 838 Λετονία Λετονία

Τερματίσαντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Ημερα/Ώρα Τερματισμού Χρόνος Τερματισμού
1 Vuillemenot Roland 776 Γαλλία 1996-09-28 09:21:00 26:21:00
2 Koyago Nobuaki 321 Ιαπωνία 1996-09-28 10:41:00 27:41:00
3 Mravlje Dusan 0 Σλοβενία 1996-09-28 10:55:00 27:55:00
4 Pirrung Roy 0 unknown 1996-09-28 11:02:00 28:02:00
5 Novikov Vladimir 0 unknown 1996-09-28 11:12:00 28:12:00
6 Onoki Jun 0 Ιαπωνία 1996-09-28 11:34:00 28:34:00
7 Bazzana Lucio 33 Ιταλία 1996-09-28 12:25:00 29:25:00
8 Backhaus Helga 0 Γερμανία 1996-09-28 12:50:00 29:50:00
9 Kabuss Thomas 65 Γερμανία 1996-09-28 12:53:00 29:53:00
10 Hanudel-Larsson Mary 0 unknown 1996-09-28 13:27:00 30:27:00
11 Ikeda Kazuyoshi 0 Ιαπωνία 1996-09-28 13:30:00 30:30:00
12 Leipner Eugen 371 Γερμανία 1996-09-28 13:57:00 30:57:00
13 Roux Roland 620 Γαλλία 1996-09-28 14:02:00 31:02:00
14 Lukas Jens 391 Γερμανία 1996-09-28 14:22:00 31:22:00
15 Lapeyrigne Jean-Claude 0 Γαλλία 1996-09-28 14:44:00 31:44:00
16 Leinonen Seppo Tapio 0 Φινλανδία 1996-09-28 15:20:00 32:20:00
17 Dammekens Wilson 0 Βέλγιο 1996-09-28 15:29:00 32:29:00
18 Kraus Michael 325 Γερμανία 1996-09-28 15:42:00 32:42:00
19 Heintz Rene 219 Γαλλία 1996-09-28 15:43:00 32:43:00
20 Leismann Manfred 372 Γερμανία 1996-09-28 15:44:00 32:44:00
21 Zybikov Anatoli 838 Λετονία 1996-09-28 15:47:00 32:47:00
22 Schwarzer Christof 654 Γερμανία 1996-09-28 15:55:00 32:55:00
23 Lien Jorgen-Andre 378 Νορβηγία 1996-09-28 16:30:00 33:30:00
24 Merienne Jean-Jacques 448 Γαλλία 1996-09-28 16:32:00 33:32:00
25 Jordan Edgar 0 Αυστρία 1996-09-28 16:39:00 33:39:00
26 Dudek Edward 0 unknown 1996-09-28 16:39:00 33:39:00
27 Marangoto Casimiro 416 Ιταλία 1996-09-28 16:46:00 33:46:00
28 Kuhne Thomas 0 Γερμανία 1996-09-28 16:46:00 33:46:00
29 Spychalski Tadeusz 691 unknown 1996-09-28 16:56:00 33:56:00
30 Williams Mark 0 unknown 1996-09-28 16:58:00 33:58:00
31 Skoglund Kjell-Ove 0 Σουηδία 1996-09-28 17:08:00 34:08:00
32 Noto (Funada) Kimie 0 Ιαπωνία 1996-09-28 17:12:00 34:12:00
33 Van Der Weilde Jan 752 unknown 1996-09-28 17:17:00 34:17:00
34 Cruells Andre 0 Γαλλία 1996-09-28 17:30:00 34:30:00
35 Kagawa Masumi 0 Ιαπωνία 1996-09-28 17:32:00 34:32:00
36 Bordini Roberto 45 Ιταλία 1996-09-28 17:39:00 34:39:00
37 Castagnoli Mario 0 Ιταλία 1996-09-28 17:39:00 34:39:00
38 Tsuji Tatsuhio 744 Ιαπωνία 1996-09-28 17:51:00 34:51:00
39 Martin Jacques 420 Γαλλία 1996-09-28 17:51:00 34:51:00
40 Masuyama Takuhiko 423 Ιαπωνία 1996-09-28 17:58:00 34:58:00
41 Thalmann Markus 726 Αυστρία 1996-09-28 17:58:00 34:58:00
42 Okiyama Kenji 0 Ιαπωνία 1996-09-28 18:00:00 35:00:00
43 Horvath Akos 0 Ουγγαρία 1996-09-28 18:03:00 35:03:00
44 Hayashi Toshihiko 212 Ιαπωνία 1996-09-28 18:06:00 35:06:00
45 Nolens Katia 509 Βέλγιο 1996-09-28 18:11:00 35:11:00
46 Okubo Koichi 0 Ιαπωνία 1996-09-28 18:12:00 35:12:00
47 Weber Fransois 786 Γαλλία 1996-09-28 18:23:00 35:23:00
48 Fournaris Marios 0 Ελλάδα 1996-09-28 18:27:00 35:27:00
49 Pawzik Heike 561 Γερμανία 1996-09-28 18:29:00 35:29:00
50 Buteneers Joseph 62 Βέλγιο 1996-09-28 18:30:00 35:30:00
51 Hardesty Stanley 0 unknown 1996-09-28 18:30:00 35:30:00
52 Hausmann Martina 0 Γερμανία 1996-09-28 18:35:00 35:35:00
53 Takahashi Yoshikazu 0 Ιαπωνία 1996-09-28 18:39:00 35:39:00
54 Sago Akihiro 624 Ιαπωνία 1996-09-28 18:41:00 35:41:00
55 Mueller Reinhold 476 Γερμανία 1996-09-28 18:45:00 35:45:00
56 Patakas Therinos 0 Ελλάδα 1996-09-28 18:53:00 35:53:00
57 Foucaud Thierry 0 Γαλλία 1996-09-28 18:55:00 35:55:00

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.

Downloads

Download now the Spartathlon Apps for mobile devices!

playstore

appstore

Newsletter