2003

Γενικές πληροφορίες Αγώνα

ID Αγώνα 21
Τίτλος 2003
Έτος 2003
Συμμετέχοντες Αγώνα 84
Τερματίσαντες Αγώνα 84
Εκκίνηση Αγώνα 2003-09-26 07:00:00
Εκκίνηση Εγγραφών 2003-01-26 07:00:00
Τερματισμός Εγγραφών 2003-03-26 07:00:00

Γενικές πληροφορίες Σταθμών Ελέγχου

ID Σ.Ε. No. Ζωντανα χλμ στο επόμενο για τερματισμό

Συμμετέχοντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Εθνικότητα
1 Foxall Peter Leslie 5 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
2 Macherzynski Czestaw 7 Πολωνία Πολωνία
3 Hofmann Jurgen 15 Γερμανία Γερμανία
4 Mair Stefan 26 Αυστρία Αυστρία
5 Millner Norbert 31 Αυστρία Αυστρία
6 Bohm Hermann 32 Γερμανία Γερμανία
7 Ondrus Jan 34 unknown unknown
8 Alvarez Sainz Ramon 40 unknown Ισπανία
9 Alves Costas Jose 41 Ισπανία Ισπανία
10 Verdonck Philip 43 Βέλγιο Βέλγιο
11 Marti Huncovsky 51 unknown unknown
12 Proell Reimar 52 Αυστρία Αυστρία
13 Peischl Otto 53 Αυστρία Αυστρία
14 Falkov Alexander 56 Ρωσική Ομοσπονδία Ρωσική Ομοσπονδία
15 Moller Kent 67 Δανία Δανία
16 Hansen Lars-Uffe 70 Δανία Δανία
17 Benjamin Steve 71 unknown unknown
18 Milev Radi 73 Βουλγαρία Βουλγαρία
19 Pek Imre 75 Ουγγαρία Ουγγαρία
20 Kabuss Thomas 77 Γερμανία Γερμανία
21 Pawzik Heike 78 Γερμανία Γερμανία
22 Britz Herbert 79 Γερμανία Γερμανία
23 Szlachetka Barbara 80 Γερμανία Γερμανία
24 Pfel Michael 82 Αυστρία Αυστρία
25 Berger-Schmitt Regina 84 Γερμανία Γερμανία
26 Dieroff Maik 85 Γερμανία Γερμανία
27 Fischer Markus 86 Γερμανία Γερμανία
28 Toyryla Tero 88 Φινλανδία Φινλανδία
29 Lietzen Petri 89 Φινλανδία Φινλανδία
30 Martin Juri 92 Αυστρία Αυστρία
31 Kim Byeong Soon 98 unknown unknown
32 Kim Hwei 101 unknown unknown
33 Park Taz Keun 103 unknown unknown
34 Wallstrom Kenny 105 Σουηδία Σουηδία
35 De Geyter Patrick 126 Γαλλία Γαλλία
36 Foucaud Thierry 130 Γαλλία Γαλλία
37 Karl Hubert 132 Γερμανία Γερμανία
38 Gautron Hubert 132 Γαλλία Γαλλία
39 Le Polotec Alain 136 Γαλλία Γαλλία
40 Llagonne Bernard 138 Γαλλία Γαλλία
41 Majorel Jean-Louis 139 Γαλλία Γαλλία
42 Mathieu Stephane 141 Γαλλία Γαλλία
43 Moros Jean-Jacques 143 Γαλλία Γαλλία
44 Pallaruelo Gilles 144 Γαλλία Γαλλία
45 Pelissier Stephane 145 Γαλλία Γαλλία
46 Pierson Antoine 146 Γαλλία Γαλλία
47 Poupard Thierry 148 Γαλλία Γαλλία
48 Roux Roland 151 Γαλλία Γαλλία
49 Vilquin Claude 155 Γαλλία Γαλλία
50 Fatton Christian 160 Ελβετία Ελβετία
51 Irie Tetsuo 161 Ιαπωνία Ιαπωνία
52 Imai Hidehisa 162 Ιαπωνία Ιαπωνία
53 Ikeda Kazuyoshi 166 Ιαπωνία Ιαπωνία
54 Ohtaki Masayuki 167 Ιαπωνία Ιαπωνία
55 Fukami Takio 170 Ιαπωνία Ιαπωνία
56 Suzuki Makoto 171 Ιαπωνία Ιαπωνία
57 Matsushita Kotaro 174 Ιαπωνία Ιαπωνία
58 Noto (Funada) Kimie 175 Ιαπωνία Ιαπωνία
59 Kano Toshiro 176 Ιαπωνία Ιαπωνία
60 Fukuya Masaji 178 Ιαπωνία Ιαπωνία
61 Nakamura Nobuyuki 183 Ιαπωνία Ιαπωνία
62 Nikaido Takashi 184 Ιαπωνία Ιαπωνία
63 Kuwano Hideo 185 Ιαπωνία Ιαπωνία
64 Sakamoto Akiko 191 Ιαπωνία Ιαπωνία
65 Inoue Kazuya 193 Ιαπωνία Ιαπωνία
66 Iwamoto Nobumi 194 Ιαπωνία Ιαπωνία
67 Nishimura Hiroyuki 196 Ιαπωνία Ιαπωνία
68 Nishimura Hirouki 196 Ιαπωνία Ιαπωνία
69 Kamei Tomotaka 197 Ιαπωνία Ιαπωνία
70 Saito Isao 198 Ιαπωνία Ιαπωνία
71 Nakano Tomoki 199 Ιαπωνία Ιαπωνία
72 Mikado Tatsumi 200 Ιαπωνία Ιαπωνία
73 Nishimura Yoshio 201 Ιαπωνία Ιαπωνία
74 Hayashi Toshiyuki 206 Ιαπωνία Ιαπωνία
75 Sato Ryoichi 208 Ιαπωνία Ιαπωνία
76 Inagaki Sumie 210 Ιαπωνία Ιαπωνία
77 Komuro Eiji 214 Ιαπωνία Ιαπωνία
78 Pismenko Wojciech 226 Πολωνία Πολωνία
79 Piotr Paduch 227 Πολωνία Πολωνία
80 Amil Raul Javier 233 Αργεντινή Αργεντινή
81 Low Andras 236 Ουγγαρία Ουγγαρία
82 Murata Teruo 241 Ιαπωνία Ιαπωνία
83 Eggenreich Gerhard 243 Αυστρία Αυστρία
84 Thalmann Markus 246 Αυστρία Αυστρία
85 Nunes Valmir 248 Βραζιλία Βραζιλία

Τερματίσαντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Ημερα/Ώρα Τερματισμού Χρόνος Τερματισμού
1 Thalmann Markus 246 Αυστρία 2003-09-27 06:28:24 23:28:24
2 Nunes Valmir 248 Βραζιλία 2003-09-27 08:30:35 25:30:35
3 Moros Jean-Jacques 143 Γαλλία 2003-09-27 09:26:16 26:26:16
4 Ohtaki Masayuki 167 Ιαπωνία 2003-09-27 09:27:34 26:27:34
5 Martin Juri 92 Αυστρία 2003-09-27 10:22:22 27:22:22
6 Iwamoto Nobumi 194 Ιαπωνία 2003-09-27 10:23:46 27:23:46
7 Fatton Christian 160 Ελβετία 2003-09-27 11:15:06 28:15:06
8 Nishimura Yoshio 201 Ιαπωνία 2003-09-27 11:18:33 28:18:33
9 Alvarez Sainz Ramon 40 unknown 2003-09-27 11:42:08 28:42:08
10 Roux Roland 151 Γαλλία 2003-09-27 11:52:08 28:52:08
11 Sakamoto Akiko 191 Ιαπωνία 2003-09-27 12:07:44 29:07:44
12 Inagaki Sumie 210 Ιαπωνία 2003-09-27 12:38:54 29:38:54
13 Low Andras 236 Ουγγαρία 2003-09-27 13:12:47 30:12:47
14 Amil Raul Javier 233 Αργεντινή 2003-09-27 13:18:26 30:18:26
15 Matsushita Kotaro 174 Ιαπωνία 2003-09-27 13:54:11 30:54:11
16 Alves Costas Jose 41 Ισπανία 2003-09-27 14:13:31 31:13:31
17 Le Polotec Alain 136 Γαλλία 2003-09-27 14:39:19 31:39:19
18 Poupard Thierry 148 Γαλλία 2003-09-27 14:48:22 31:48:22
19 De Geyter Patrick 126 Γαλλία 2003-09-27 14:48:27 31:48:27
20 Szlachetka Barbara 80 Γερμανία 2003-09-27 14:50:23 31:50:23
21 Bohm Hermann 32 Γερμανία 2003-09-27 14:53:33 31:53:33
22 Gautron Hubert 132 Γαλλία 2003-09-27 15:04:34 32:04:34
23 Ikeda Kazuyoshi 166 Ιαπωνία 2003-09-27 15:04:34 32:04:34
24 Suzuki Makoto 171 Ιαπωνία 2003-09-27 15:09:15 32:09:15
25 Ondrus Jan 34 unknown 2003-09-27 15:16:25 32:16:25
26 Macherzynski Czestaw 7 Πολωνία 2003-09-27 15:25:14 32:25:14
27 Toyryla Tero 88 Φινλανδία 2003-09-27 15:25:46 32:25:46
28 Pfel Michael 82 Αυστρία 2003-09-27 15:34:06 32:34:06
29 Majorel Jean-Louis 139 Γαλλία 2003-09-27 15:39:24 32:39:24
30 Foxall Peter Leslie 5 Ηνωμένο Βασίλειο 2003-09-27 15:49:16 32:49:16
31 Karl Hubert 132 Γερμανία 2003-09-27 15:51:06 32:51:06
32 Kim Byeong Soon 98 unknown 2003-09-27 15:52:26 32:52:26
33 Noto (Funada) Kimie 175 Ιαπωνία 2003-09-27 16:01:04 33:01:04
34 Pelissier Stephane 145 Γαλλία 2003-09-27 16:01:35 33:01:35
35 Kabuss Thomas 77 Γερμανία 2003-09-27 16:01:35 33:01:35
36 Proell Reimar 52 Αυστρία 2003-09-27 16:10:17 33:10:17
37 Eggenreich Gerhard 243 Αυστρία 2003-09-27 16:15:50 33:15:50
38 Mathieu Stephane 141 Γαλλία 2003-09-27 16:22:44 33:22:44
39 Millner Norbert 31 Αυστρία 2003-09-27 16:25:05 33:25:05
40 Park Taz Keun 103 unknown 2003-09-27 16:28:57 33:28:57
41 Hofmann Jurgen 15 Γερμανία 2003-09-27 16:32:36 33:32:36
42 Verdonck Philip 43 Βέλγιο 2003-09-27 16:46:45 33:46:45
43 Saito Isao 198 Ιαπωνία 2003-09-27 17:02:31 34:02:31
44 Pismenko Wojciech 226 Πολωνία 2003-09-27 17:05:18 34:05:18
45 Piotr Paduch 227 Πολωνία 2003-09-27 17:05:18 34:05:18
46 Fukuya Masaji 178 Ιαπωνία 2003-09-27 17:10:17 34:10:17
47 Vilquin Claude 155 Γαλλία 2003-09-27 17:15:56 34:15:56
48 Irie Tetsuo 161 Ιαπωνία 2003-09-27 17:16:20 34:16:20
49 Hansen Lars-Uffe 70 Δανία 2003-09-27 17:17:20 34:17:20
50 Pierson Antoine 146 Γαλλία 2003-09-27 17:22:21 34:22:21
51 Nakamura Nobuyuki 183 Ιαπωνία 2003-09-27 17:24:53 34:24:53
52 Wallstrom Kenny 105 Σουηδία 2003-09-27 17:25:35 34:25:35
53 Nakano Tomoki 199 Ιαπωνία 2003-09-27 17:31:49 34:31:49
54 Murata Teruo 241 Ιαπωνία 2003-09-27 17:32:45 34:32:45
55 Fukami Takio 170 Ιαπωνία 2003-09-27 17:38:20 34:38:20
56 Falkov Alexander 56 Ρωσική Ομοσπονδία 2003-09-27 17:39:29 34:39:29
57 Sato Ryoichi 208 Ιαπωνία 2003-09-27 17:43:51 34:43:51
58 Mikado Tatsumi 200 Ιαπωνία 2003-09-27 18:03:50 35:03:50
59 Llagonne Bernard 138 Γαλλία 2003-09-27 18:14:17 35:14:17
60 Mair Stefan 26 Αυστρία 2003-09-27 18:14:28 35:14:28
61 Kuwano Hideo 185 Ιαπωνία 2003-09-27 18:20:12 35:20:12
62 Peischl Otto 53 Αυστρία 2003-09-27 18:27:54 35:27:54
63 Moller Kent 67 Δανία 2003-09-27 18:28:22 35:28:22
64 Kano Toshiro 176 Ιαπωνία 2003-09-27 18:29:19 35:29:19
65 Lietzen Petri 89 Φινλανδία 2003-09-27 18:31:09 35:31:09
66 Milev Radi 73 Βουλγαρία 2003-09-27 18:34:17 35:34:17
67 Berger-Schmitt Regina 84 Γερμανία 2003-09-27 18:35:34 35:35:34
68 Pawzik Heike 78 Γερμανία 2003-09-27 18:35:34 35:35:34
69 Fischer Markus 86 Γερμανία 2003-09-27 18:35:34 35:35:34
70 Dieroff Maik 85 Γερμανία 2003-09-27 18:35:34 35:35:34
71 Pallaruelo Gilles 144 Γαλλία 2003-09-27 18:35:53 35:35:53
72 Britz Herbert 79 Γερμανία 2003-09-27 18:46:32 35:46:32
73 Komuro Eiji 214 Ιαπωνία 2003-09-27 18:46:45 35:46:45
74 Inoue Kazuya 193 Ιαπωνία 2003-09-27 18:47:02 35:47:02
75 Pek Imre 75 Ουγγαρία 2003-09-27 18:47:38 35:47:38
76 Foucaud Thierry 130 Γαλλία 2003-09-27 18:47:58 35:47:58
77 Hayashi Toshiyuki 206 Ιαπωνία 2003-09-27 18:48:01 35:48:01
78 Imai Hidehisa 162 Ιαπωνία 2003-09-27 18:49:37 35:49:37
79 Nikaido Takashi 184 Ιαπωνία 2003-09-27 18:49:51 35:49:51
80 Marti Huncovsky 51 unknown 2003-09-27 18:50:35 35:50:35
81 Benjamin Steve 71 unknown 2003-09-27 18:58:44 35:58:44
82 Kamei Tomotaka 197 Ιαπωνία 2003-09-27 18:59:01 35:59:01
83 Nishimura Hirouki 196 Ιαπωνία 2003-09-27 18:59:04 35:59:04
84 Kim Hwei 101 unknown 2003-09-27 18:59:55 35:59:55

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.

Downloads

Download now the Spartathlon Apps for mobile devices!

playstore

appstore

Newsletter