2005

Γενικές πληροφορίες Αγώνα

ID Αγώνα 23
Τίτλος 2005
Έτος 2005
Συμμετέχοντες Αγώνα 102
Τερματίσαντες Αγώνα 102
Εκκίνηση Αγώνα 2005-09-30 07:00:00
Εκκίνηση Εγγραφών 2015-01-26 11:38:32
Τερματισμός Εγγραφών 2015-03-28 11:38:34

Γενικές πληροφορίες Σταθμών Ελέγχου

ID Σ.Ε. No. Ζωντανα χλμ στο επόμενο για τερματισμό

Συμμετέχοντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Εθνικότητα
1 Gogos Ey. Apollonios 7 Ελλάδα Ελλάδα
2 Thalmann Markus 8 Αυστρία Αυστρία
3 Pytlik Lucian 10 unknown unknown
4 Thunberg Anders 13 Σουηδία Σουηδία
5 Falkov Alexander 15 Ρωσική Ομοσπονδία Ρωσική Ομοσπονδία
6 Low Andras 16 Ουγγαρία Ουγγαρία
7 Ilott Martin 17 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
8 Malinowski Zbigniew 19 Πολωνία Πολωνία
9 Sichel William 27 unknown unknown
10 Leinonen Seppo Tapio 28 Φινλανδία Φινλανδία
11 Ruta Tadeusz 29 unknown unknown
12 Cockbain Mark 31 unknown unknown
13 Sigel Rolf 32 Γερμανία Γερμανία
14 Thery Stephane 34 Γαλλία Γαλλία
15 Pallaruelo Gilles 36 Γαλλία Γαλλία
16 Rivoire Lionel 39 Γαλλία Γαλλία
17 Pismenko Wojciech 40 Πολωνία Πολωνία
18 Kehagioglou Dimitrios 45 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
19 Moros Jean-Jacques 49 Γαλλία Γαλλία
20 Foucaud Thierry 50 Γαλλία Γαλλία
21 Turpaud Andre 54 Γαλλία Γαλλία
22 Williams Mark 56 unknown unknown
23 Tyszkiewicz John 59 unknown unknown
24 Koranyi Bazals 63 Ουγγαρία Ουγγαρία
25 Fendrik Laszlo 65 Ουγγαρία Ουγγαρία
26 Prado dos Santos Luciano 67 Βραζιλία Βραζιλία
27 Anastasiadis Stergios 68 Ελλάδα Ελλάδα
28 Molet Claude 74 Γαλλία Γαλλία
29 Prost-Dumont Alain 75 Γαλλία Γαλλία
30 Georgiopoulos Konstantinos 80 Ελλάδα Ελλάδα
31 Rolix Roland 83 Γαλλία Γαλλία
32 Krystallis Georgios 85 Ελλάδα Ελλάδα
33 Rasmussen Kim 94 Δανία Δανία
34 Pilgaard Mette Normind 96 Δανία Δανία
35 Karl Hubert 101 Γερμανία Γερμανία
36 Schmalfuss Olaf 105 Γερμανία Γερμανία
37 Dieroff Maik 106 Γερμανία Γερμανία
38 Hoschele Jochen 108 Γερμανία Γερμανία
39 Hoier Joachim 109 Γερμανία Γερμανία
40 Dreilich Andre 110 Γερμανία Γερμανία
41 Nicklaus Ulrich 114 Γερμανία Γερμανία
42 Kruger Michael 117 Γερμανία Γερμανία
43 Manfred Ludwig 118 Γερμανία Γερμανία
44 Wilke Carl Wilhelm 119 Γερμανία Γερμανία
45 Wieneke Peter Hans Joachim 120 Γερμανία Γερμανία
46 Streicher Elke 121 Γερμανία Γερμανία
47 Choi Boo Kyu 128 unknown unknown
48 Jeon Byoung Cheol 129 unknown unknown
49 Kim Hwei 130 unknown unknown
50 Kim Hyeon Woo 131 unknown unknown
51 Sim Jae Duk 132 unknown unknown
52 Youn (Yoon) Jang Woong 133 unknown unknown
53 Kim Kyu Ha 136 unknown unknown
54 Jeon Seong Ha 138 unknown unknown
55 Kim Sooyeul 139 unknown unknown
56 Kwon Yong Gyoo 141 unknown unknown
57 Kim Yong Kweon 142 unknown unknown
58 Boiron Jean Michel 153 Γαλλία Γαλλία
59 Grasset Alain 156 Γαλλία Γαλλία
60 Lukas Jens 162 Γερμανία Γερμανία
61 Braun Wolfang 164 Γερμανία Γερμανία
62 Kalotai Levente 167 Ουγγαρία Ουγγαρία
63 Kurkilahti Pasi 171 Φινλανδία Φινλανδία
64 Heyann Hermy 175 unknown unknown
65 Winkley Don 180 unknown unknown
66 Matsuda Yoshiko 181 Ιαπωνία Ιαπωνία
67 Matsuda Tamaki 181 Ιαπωνία Ιαπωνία
68 Sakai Yuji 182 Ιαπωνία Ιαπωνία
69 Nakamura Koji 184 Ιαπωνία Ιαπωνία
70 Ikeda Kazuyoshi 186 Ιαπωνία Ιαπωνία
71 Ohtaki Masayuki 188 Ιαπωνία Ιαπωνία
72 Suzuki Makoto 190 Ιαπωνία Ιαπωνία
73 Nagai Masaki 191 Ιαπωνία Ιαπωνία
74 Noto Kimie 195 Ιαπωνία Ιαπωνία
75 Noto (Funada) Kimie 195 Ιαπωνία Ιαπωνία
76 Sugiura Kazunari 198 Ιαπωνία Ιαπωνία
77 Tadokoro Motohisa 201 Ιαπωνία Ιαπωνία
78 Mitsuhasi Shigeru 204 Ιαπωνία Ιαπωνία
79 Takeda Kenji 205 Ιαπωνία Ιαπωνία
80 Hagura Nobuhiko 206 Ιαπωνία Ιαπωνία
81 Amano Shigeyuki 209 Ιαπωνία Ιαπωνία
82 Ito Norio 210 Ιαπωνία Ιαπωνία
83 Watanabe Junko 211 Ιαπωνία Ιαπωνία
84 Matsushita Takehiro 215 Ιαπωνία Ιαπωνία
85 Sato Ryoichi 216 Ιαπωνία Ιαπωνία
86 Masakito Tsuji 219 Ιαπωνία Ιαπωνία
87 Nishimura Yoshio 221 Ιαπωνία Ιαπωνία
88 Nishimura Hiroyuki 221 Ιαπωνία Ιαπωνία
89 Furuyama Takako 226 Ιαπωνία Ιαπωνία
90 Kazuhiro Kawamura 233 Ιαπωνία Ιαπωνία
91 Iwamoto Nobumi 234 Ιαπωνία Ιαπωνία
92 Iwamoto Rina 235 Ιαπωνία Ιαπωνία
93 Yanagi Midori 237 Ιαπωνία Ιαπωνία
94 Komatsu Hiromi 238 Ιαπωνία Ιαπωνία
95 Shimano Mikio 239 Ιαπωνία Ιαπωνία
96 Nishimura Hirouki 241 Ιαπωνία Ιαπωνία
97 Drescher Anke 242 Γερμανία Γερμανία
98 Brandt Michael 243 Γερμανία Γερμανία
99 Lelkes Gusztav 246 Γερμανία Γερμανία
100 Psailas Georgios 254 Ελλάδα Ελλάδα
101 Hoffensitz Henrik 260 Δανία Δανία
102 Hanudel-Larsson Mary 272 unknown unknown
103 Larsson Mary 272 Σουηδία Σουηδία
104 Jakobs Herman 273 unknown unknown
105 Csato Jozsef 274 unknown unknown

Τερματίσαντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Ημερα/Ώρα Τερματισμού Χρόνος Τερματισμού
1 Lukas Jens 162 Γερμανία 2005-10-01 07:20:39 24:20:39
2 Moros Jean-Jacques 49 Γαλλία 2005-10-01 08:03:30 25:03:30
3 Thalmann Markus 8 Αυστρία 2005-10-01 09:34:42 26:34:42
4 Psailas Georgios 254 Ελλάδα 2005-10-01 11:16:58 28:16:58
5 Prado dos Santos Luciano 67 Βραζιλία 2005-10-01 11:27:53 28:27:53
6 Ruta Tadeusz 29 unknown 2005-10-01 11:57:35 28:57:35
7 Jeon Seong Ha 138 unknown 2005-10-01 12:08:02 29:08:02
8 Ohtaki Masayuki 188 Ιαπωνία 2005-10-01 12:08:02 29:08:02
9 Matsushita Takehiro 215 Ιαπωνία 2005-10-01 12:37:05 29:37:05
10 Rasmussen Kim 94 Δανία 2005-10-01 13:00:30 30:00:30
11 Tadokoro Motohisa 201 Ιαπωνία 2005-10-01 13:18:08 30:18:08
12 Noto (Funada) Kimie 195 Ιαπωνία 2005-10-01 13:23:07 30:23:07
13 Pismenko Wojciech 40 Πολωνία 2005-10-01 13:41:40 30:41:40
14 Karl Hubert 101 Γερμανία 2005-10-01 13:54:11 30:54:11
15 Kazuhiro Kawamura 233 Ιαπωνία 2005-10-01 14:23:26 31:23:26
16 Hoschele Jochen 108 Γερμανία 2005-10-01 14:23:26 31:23:26
17 Kalotai Levente 167 Ουγγαρία 2005-10-01 14:33:00 31:33:00
18 Kwon Yong Gyoo 141 unknown 2005-10-01 15:14:52 32:14:52
19 Low Andras 16 Ουγγαρία 2005-10-01 15:17:01 32:17:01
20 Streicher Elke 121 Γερμανία 2005-10-01 15:19:59 32:19:59
21 Prost-Dumont Alain 75 Γαλλία 2005-10-01 15:24:19 32:24:19
22 Ikeda Kazuyoshi 186 Ιαπωνία 2005-10-01 15:27:30 32:27:30
23 Sakai Yuji 182 Ιαπωνία 2005-10-01 15:27:30 32:27:30
24 Amano Shigeyuki 209 Ιαπωνία 2005-10-01 15:28:00 32:28:00
25 Nakamura Koji 184 Ιαπωνία 2005-10-01 15:44:16 32:44:16
26 Dreilich Andre 110 Γερμανία 2005-10-01 15:46:26 32:46:26
27 Suzuki Makoto 190 Ιαπωνία 2005-10-01 15:49:08 32:49:08
28 Kurkilahti Pasi 171 Φινλανδία 2005-10-01 15:51:16 32:51:16
29 Drescher Anke 242 Γερμανία 2005-10-01 15:52:23 32:52:23
30 Masakito Tsuji 219 Ιαπωνία 2005-10-01 15:53:25 32:53:25
31 Turpaud Andre 54 Γαλλία 2005-10-01 15:55:54 32:55:54
32 Nishimura Yoshio 221 Ιαπωνία 2005-10-01 15:58:51 32:58:51
33 Rolix Roland 83 Γαλλία 2005-10-01 15:59:06 32:59:06
34 Nicklaus Ulrich 114 Γερμανία 2005-10-01 16:00:35 33:00:35
35 Williams Mark 56 unknown 2005-10-01 16:07:55 33:07:55
36 Shimano Mikio 239 Ιαπωνία 2005-10-01 16:09:21 33:09:21
37 Sichel William 27 unknown 2005-10-01 16:14:20 33:14:20
38 Heyann Hermy 175 unknown 2005-10-01 16:19:05 33:19:05
39 Grasset Alain 156 Γαλλία 2005-10-01 16:25:22 33:25:22
40 Ilott Martin 17 Ηνωμένο Βασίλειο 2005-10-01 16:28:05 33:28:05
41 Molet Claude 74 Γαλλία 2005-10-01 16:29:31 33:29:31
42 Kim Kyu Ha 136 unknown 2005-10-01 16:35:05 33:35:05
43 Hagura Nobuhiko 206 Ιαπωνία 2005-10-01 16:45:10 33:45:10
44 Hoier Joachim 109 Γερμανία 2005-10-01 16:46:54 33:46:54
45 Braun Wolfang 164 Γερμανία 2005-10-01 16:51:25 33:51:25
46 Dieroff Maik 106 Γερμανία 2005-10-01 16:51:25 33:51:25
47 Hanudel-Larsson Mary 272 unknown 2005-10-01 16:57:08 33:57:08
48 Schmalfuss Olaf 105 Γερμανία 2005-10-01 16:57:25 33:57:25
49 Kruger Michael 117 Γερμανία 2005-10-01 16:57:25 33:57:25
50 Malinowski Zbigniew 19 Πολωνία 2005-10-01 16:59:10 33:59:10
51 Wilke Carl Wilhelm 119 Γερμανία 2005-10-01 17:03:20 34:03:20
52 Jakobs Herman 273 unknown 2005-10-01 17:03:20 34:03:20
53 Sugiura Kazunari 198 Ιαπωνία 2005-10-01 17:09:26 34:09:26
54 Sigel Rolf 32 Γερμανία 2005-10-01 17:10:30 34:10:30
55 Furuyama Takako 226 Ιαπωνία 2005-10-01 17:10:56 34:10:56
56 Hoffensitz Henrik 260 Δανία 2005-10-01 17:14:07 34:14:07
57 Kim Sooyeul 139 unknown 2005-10-01 17:17:10 34:17:10
58 Kim Hwei 130 unknown 2005-10-01 17:17:19 34:17:19
59 Thunberg Anders 13 Σουηδία 2005-10-01 17:26:19 34:26:19
60 Pilgaard Mette Normind 96 Δανία 2005-10-01 17:30:45 34:30:45
61 Mitsuhasi Shigeru 204 Ιαπωνία 2005-10-01 17:32:42 34:32:42
62 Iwamoto Nobumi 234 Ιαπωνία 2005-10-01 17:33:33 34:33:33
63 Iwamoto Rina 235 Ιαπωνία 2005-10-01 17:33:33 34:33:33
64 Nishimura Hirouki 241 Ιαπωνία 2005-10-01 17:33:33 34:33:33
65 Sato Ryoichi 216 Ιαπωνία 2005-10-01 17:33:33 34:33:33
66 Brandt Michael 243 Γερμανία 2005-10-01 17:35:08 34:35:08
67 Matsuda Tamaki 181 Ιαπωνία 2005-10-01 17:35:34 34:35:34
68 Nagai Masaki 191 Ιαπωνία 2005-10-01 17:36:09 34:36:09
69 Lelkes Gusztav 246 Γερμανία 2005-10-01 17:40:14 34:40:14
70 Gogos Ey. Apollonios 7 Ελλάδα 2005-10-01 17:45:54 34:45:54
71 Falkov Alexander 15 Ρωσική Ομοσπονδία 2005-10-01 17:48:43 34:48:43
72 Wieneke Peter Hans Joachim 120 Γερμανία 2005-10-01 17:51:58 34:51:58
73 Kehagioglou Dimitrios 45 Ηνωμένο Βασίλειο 2005-10-01 17:55:03 34:55:03
74 Tyszkiewicz John 59 unknown 2005-10-01 17:55:03 34:55:03
75 Leinonen Seppo Tapio 28 Φινλανδία 2005-10-01 17:55:03 34:55:03
76 Yanagi Midori 237 Ιαπωνία 2005-10-01 17:57:45 34:57:45
77 Watanabe Junko 211 Ιαπωνία 2005-10-01 17:58:12 34:58:12
78 Matsuda Yoshiko 181 Ιαπωνία 2005-10-01 17:58:12 34:58:12
79 Ito Norio 210 Ιαπωνία 2005-10-01 18:04:24 35:04:24
80 Manfred Ludwig 118 Γερμανία 2005-10-01 18:14:56 35:14:56
81 Kim Hyeon Woo 131 unknown 2005-10-01 18:18:29 35:18:29
82 Rivoire Lionel 39 Γαλλία 2005-10-01 18:19:27 35:19:27
83 Koranyi Bazals 63 Ουγγαρία 2005-10-01 18:24:51 35:24:51
84 Jeon Byoung Cheol 129 unknown 2005-10-01 18:26:10 35:26:10
85 Krystallis Georgios 85 Ελλάδα 2005-10-01 18:28:33 35:28:33
86 Foucaud Thierry 50 Γαλλία 2005-10-01 18:29:46 35:29:46
87 Fendrik Laszlo 65 Ουγγαρία 2005-10-01 18:31:21 35:31:21
88 Pytlik Lucian 10 unknown 2005-10-01 18:33:57 35:33:57
89 Thery Stephane 34 Γαλλία 2005-10-01 18:39:59 35:39:59
90 Winkley Don 180 unknown 2005-10-01 18:40:03 35:40:03
91 Anastasiadis Stergios 68 Ελλάδα 2005-10-01 18:40:21 35:40:21
92 Pallaruelo Gilles 36 Γαλλία 2005-10-01 18:43:41 35:43:41
93 Komatsu Hiromi 238 Ιαπωνία 2005-10-01 18:51:43 35:51:43
94 Boiron Jean Michel 153 Γαλλία 2005-10-01 18:51:43 35:51:43
95 Cockbain Mark 31 unknown 2005-10-01 18:52:01 35:52:01
96 Choi Boo Kyu 128 unknown 2005-10-01 18:56:17 35:56:17
97 Sim Jae Duk 132 unknown 2005-10-01 18:56:52 35:56:52
98 Georgiopoulos Konstantinos 80 Ελλάδα 2005-10-01 18:58:51 35:58:51
99 Csato Jozsef 274 unknown 2005-10-01 18:59:03 35:59:03
100 Takeda Kenji 205 Ιαπωνία 2005-10-01 18:59:14 35:59:14
101 Kim Yong Kweon 142 unknown 2005-10-01 18:59:43 35:59:43
102 Youn (Yoon) Jang Woong 133 unknown 2005-10-01 18:59:43 35:59:43

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.

Downloads

Download now the Spartathlon Apps for mobile devices!

playstore

appstore

Newsletter