1985

Γενικές πληροφορίες Αγώνα

ID Αγώνα 3
Τίτλος 1985
Έτος 1985
Συμμετέχοντες Αγώνα 29
Τερματίσαντες Αγώνα 29
Εκκίνηση Αγώνα 1985-09-27 07:00:00
Εκκίνηση Εγγραφών 1985-01-01 05:00:00
Τερματισμός Εγγραφών 1985-03-01 08:00:00

Γενικές πληροφορίες Σταθμών Ελέγχου

ID Σ.Ε. No. Ζωντανα χλμ στο επόμενο για τερματισμό
1 Έναρξη 0 0 3.9 246.8
2 Σ/Ε 01 1 3.9 5.4 242.9
3 Σ/Ε 02 2 9.3 4.5 237.5
4 Σ/Ε 03 3 13.8 5.7 233
5 Σ/Ε 04 4 19.5 3.2 227.3
6 Σ/Ε 05 5 22.7 2.3 224.1
7 Σ/Ε 06 6 25 4.2 221.8
8 Σ/Ε 07 7 29.2 3 217.6
9 Σ/Ε 08 8 32.2 3.1 214.6
10 Σ/Ε 09 9 35.3 3.5 211.5
11 Σ/Ε 10 10 38.8 3.4 208
12 Σ/Ε 11 11 42.2 3.5 204.6
13 Σ/Ε 12 12 45.7 3.1 201.1
14 Σ/Ε 13 13 48.8 2.4 198
15 Σ/Ε 14 14 51.2 3.5 195.6
16 Σ/Ε 15 15 54.7 3 192.1
17 Σ/Ε 16 16 57.7 3.2 189.1
18 Σ/Ε 17 17 60.9 4.2 185.9
19 Σ/Ε 18 18 65.1 4.7 181.7
20 Σ/Ε 19 19 69.8 4.2 177
21 Σ/Ε 20 20 74 3.5 172.8
22 Σ/Ε 21 21 77.5 2.5 169.3
23 Σ/Ε 22 22 80 3.4 166.8
24 Σ/Ε 23 23 83.4 4.3 163.4
25 Σ/Ε 24 24 87.7 3.3 159.1
26 Σ/Ε 25 25 91 2 155.8
27 Σ/Ε 26 26 93 4.1 153.8
28 Σ/Ε 27 27 97.1 3 149.7
29 Σ/Ε 28 28 100.1 2 146.7
30 Σ/Ε 29 29 102.1 3.8 144.7
31 Σ/Ε 30 30 105.9 3.9 140.9
32 Σ/Ε 31 31 109.8 3.1 137
33 Σ/Ε 32 32 112.9 3.9 133.9
34 Σ/Ε 33 33 116.8 3.4 130
35 Σ/Ε 34 34 120.2 3.1 126.6
36 Σ/Ε 35 35 123.3 4.1 123.5
37 Σ/Ε 36 36 127.4 2 119.4
38 Σ/Ε 37 37 129.4 3.2 117.4
39 Σ/Ε 38 38 132.6 3 114.2
40 Σ/Ε 39 39 135.6 4.2 111.2
41 Σ/Ε 40 40 139.8 3.3 107
42 Σ/Ε 41 41 143.1 2.7 103.7
43 Σ/Ε 42 42 145.8 2.5 101
44 Σ/Ε 43 43 148.3 3 98.5
45 Σ/Ε 44 44 151.3 2.6 95.5
46 Σ/Ε 45 45 153.9 3.5 92.9
47 Σ/Ε 46 46 157.4 2.1 89.4
48 Σ/Ε 47 47 159.5 2.3 87.3
49 Σ/Ε 48 48 161.8 2.7 85
50 Σ/Ε 49 49 164.5 2.5 82.3
51 Σ/Ε 50 50 167 2.8 79.8
52 Σ/Ε 51 51 169.8 1.7 77
53 C/P 52 52 171.5 4 75.3
54 Σ/Ε 53 53 175.5 2 71.3
55 Σ/Ε 54 54 177.5 1.3 69.3
56 Σ/Ε 55 55 178.8 4.7 68
57 Σ/Ε 56 56 183.5 2.6 63.3
58 Σ/Ε 57 57 186.1 3.2 60.7
59 Σ/Ε 58 58 189.3 2.5 57.5
60 Σ/Ε 59 59 191.8 3.5 55
61 Σ/Ε 60 60 195.3 3.3 51.5
62 Σ/Ε 61 61 198.6 3.7 48.2
63 Σ/Ε 62 62 202.3 4.1 44.5
64 Σ/Ε 63 63 206.4 3.5 40.4
65 Σ/Ε 64 64 209.9 2.4 36.9
66 Σ/Ε 65 65 212.3 3.4 34.5
67 Σ/Ε 66 66 215.7 6.5 31.1
68 Σ/Ε 67 67 222.2 1.2 24.6
69 Σ/Ε 68 68 223.4 3.3 23.4
70 Σ/Ε 69 69 226.7 4.7 20.1
71 Σ/Ε 70 70 231.4 2.1 15.4
72 Σ/Ε 71 71 233.5 3.1 13.3
73 Σ/Ε 72 72 236.6 4.7 10.2
74 Σ/Ε 73 73 241.3 3.1 5.5
75 Σ/Ε 74 74 244.4 2.4 2.4
76 Τερματισμός 75 246.8 0 0

Συμμετέχοντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Εθνικότητα
1 Mist Brian 0 Νεα Ζηλανδια Νεα Ζηλανδια
2 Sipos Istvan 0 Ουγγαρία Ουγγαρία
3 Mravlje Dusan 0 Σλοβενία Σλοβενία
4 Stenger Gerard 0 Γαλλία Γαλλία
5 Hanudel-Larsson Mary 0 unknown unknown
6 Krolewicz Ray 0 unknown unknown
7 Fairbrother Alan 0 unknown unknown
8 Everz Alfons 0 unknown unknown
9 Skoulis Takis 0 Ελλάδα Ελλάδα
10 Meadowcroft Robert 0 unknown unknown
11 Macke Patrick 0 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
12 Slinn John 0 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
13 Calbera Jean 66 Γαλλία Γαλλία
14 Debladis Serge 93 Γαλλία Γαλλία
15 Dondos Christos 100 Ελλάδα Ελλάδα
16 Economou Yiannis 115 Ελλάδα Ελλάδα
17 Fairier Yvon 133 Γαλλία Γαλλία
18 Kondelis Stelios 311 Ελλάδα Ελλάδα
19 Labelle Bruce 334 unknown unknown
20 Larsson Rune 346 Σουηδία Σουηδία
21 Lind Per 379 Νορβηγία Νορβηγία
22 Martinez Jose 421 Ισπανία Ισπανία
23 Mc Carthy John 429 unknown unknown
24 Morgensfeldt Arne 468 Δανία Δανία
25 Moutafidis Nikos 471 Ελλάδα Ελλάδα
26 Pascal Hubert 557 Γαλλία Γαλλία
27 Sieper Jochen 662 Γερμανία Γερμανία
28 Sipos Istran 665 Ουγγαρία Ουγγαρία
29 Van Tichelen Leo 754 Βέλγιο Βέλγιο
30 Verdonck William 767 Βέλγιο Βέλγιο

Τερματίσαντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Ημερα/Ώρα Τερματισμού Χρόνος Τερματισμού
1 Macke Patrick 0 Ηνωμένο Βασίλειο 1985-09-28 06:18:00 23:18:00
2 Mravlje Dusan 0 Σλοβενία 1985-09-28 06:44:00 23:44:00
3 Calbera Jean 66 Γαλλία 1985-09-28 07:42:00 24:42:00
4 Larsson Rune 346 Σουηδία 1985-09-28 09:30:00 26:30:00
5 Everz Alfons 0 unknown 1985-09-28 10:40:00 27:40:00
6 Stenger Gerard 0 Γαλλία 1985-09-28 11:21:00 28:21:00
7 Morgensfeldt Arne 468 Δανία 1985-09-28 12:47:00 29:47:00
8 Mist Brian 0 Νεα Ζηλανδια 1985-09-28 12:52:00 29:52:00
9 Meadowcroft Robert 0 unknown 1985-09-28 12:52:00 29:52:00
10 Fairbrother Alan 0 unknown 1985-09-28 13:15:00 30:15:00
11 Skoulis Takis 0 Ελλάδα 1985-09-28 13:17:00 30:17:00
12 Verdonck William 767 Βέλγιο 1985-09-28 14:30:00 31:30:00
13 Pascal Hubert 557 Γαλλία 1985-09-28 14:45:00 31:45:00
14 Sipos Istvan 0 Ουγγαρία 1985-09-28 15:48:00 32:48:00
15 Krolewicz Ray 0 unknown 1985-09-28 16:52:00 33:52:00
16 Sieper Jochen 662 Γερμανία 1985-09-28 16:58:00 33:58:00
17 Lind Per 379 Νορβηγία 1985-09-28 17:10:00 34:10:00
18 Labelle Bruce 334 unknown 1985-09-28 17:10:00 34:10:00
19 Hanudel-Larsson Mary 0 unknown 1985-09-28 17:10:00 34:10:00
20 Mc Carthy John 429 unknown 1985-09-28 17:14:00 34:14:00
21 Van Tichelen Leo 754 Βέλγιο 1985-09-28 17:24:00 34:24:00
22 Moutafidis Nikos 471 Ελλάδα 1985-09-28 17:32:00 34:32:00
23 Economou Yiannis 115 Ελλάδα 1985-09-28 17:47:00 34:47:00
24 Kondelis Stelios 311 Ελλάδα 1985-09-28 17:47:00 34:47:00
25 Debladis Serge 93 Γαλλία 1985-09-28 18:00:00 35:00:00
26 Fairier Yvon 133 Γαλλία 1985-09-28 18:10:00 35:10:00
27 Dondos Christos 100 Ελλάδα 1985-09-28 18:27:00 35:27:00
28 Slinn John 0 Ηνωμένο Βασίλειο 1985-09-28 18:30:00 35:30:00
29 Martinez Jose 421 Ισπανία 1985-09-28 18:36:00 35:36:00

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.

Downloads

Download now the Spartathlon Apps for mobile devices!

playstore

appstore