1992

Γενικές πληροφορίες Αγώνα

ID Αγώνα 10
Τίτλος 1992
Έτος 1992
Συμμετέχοντες Αγώνα 50
Τερματίσαντες Αγώνα 50
Εκκίνηση Αγώνα 1992-09-25 07:00:00
Εκκίνηση Εγγραφών 1992-01-25 07:00:00
Τερματισμός Εγγραφών 1992-03-25 07:00:00

Γενικές πληροφορίες Σταθμών Ελέγχου

ID Σ.Ε. No. Ζωντανα χλμ στο επόμενο για τερματισμό

Συμμετέχοντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Εθνικότητα
1 Luzietti Luigi 0 Ιταλία Ιταλία
2 Pirrung Roy 0 unknown unknown
3 Hufton Jeffrey 0 unknown unknown
4 Preisler Horst 0 Γερμανία Γερμανία
5 Walker Hilary 0 unknown unknown
6 Karl Hubert 0 Γερμανία Γερμανία
7 Teunisse Ronald 0 unknown unknown
8 Rapolti Gyula 0 Ουγγαρία Ουγγαρία
9 Hortis Dimitris 0 Ελλάδα Ελλάδα
10 Riemis Leo 0 Βέλγιο Βέλγιο
11 Hanudel-Larsson Mary 0 unknown unknown
12 Low Andras 0 Ουγγαρία Ουγγαρία
13 Fournaris Marios 0 Ελλάδα Ελλάδα
14 Gevaert Gilbert 0 Βέλγιο Βέλγιο
15 Fairbrother Alan 0 unknown unknown
16 Leinonen Seppo Tapio 0 Φινλανδία Φινλανδία
17 Verdonck William 0 Βέλγιο Βέλγιο
18 Meadowcroft Robert 0 unknown unknown
19 Van Tichelen Leo 0 Βέλγιο Βέλγιο
20 Lespinas Auguste 0 Γαλλία Γαλλία
21 Suyama Masaaki 0 Ιαπωνία Ιαπωνία
22 Yoshikoshi Miyako 0 Ιαπωνία Ιαπωνία
23 Yoshikoshi Osamu 0 Ιαπωνία Ιαπωνία
24 Beckers Paul 34 Βέλγιο Βέλγιο
25 Droogmans Pieter 107 Βέλγιο Βέλγιο
26 Foucaud Thierry 144 Γαλλία Γαλλία
27 Gautron Hubert 171 Γαλλία Γαλλία
28 Hausmann Martina 207 Γερμανία Γερμανία
29 Higashitani Noburu 221 Ιαπωνία Ιαπωνία
30 Hofmeyer Horst 224 Γερμανία Γερμανία
31 Ishikura Masami 251 Ιαπωνία Ιαπωνία
32 Ives Greaham 258 unknown unknown
33 Kantief Rousko 283 Βουλγαρία Βουλγαρία
34 Kashihara Joshiro 291 Ιαπωνία Ιαπωνία
35 Koyama Katsumasa 324 Ιαπωνία Ιαπωνία
36 Le Platre Patrick 355 Γαλλία Γαλλία
37 Matthys Ignace 427 Βέλγιο Βέλγιο
38 Mereg Josef 447 Ουγγαρία Ουγγαρία
39 Miyasaka Akira 465 Ιαπωνία Ιαπωνία
40 Muller Mar.And. 478 Γερμανία Γερμανία
41 Nemes Attila 493 Ουγγαρία Ουγγαρία
42 Schmidt Reinhard 642 Γερμανία Γερμανία
43 Schneider Hannelor 646 Γερμανία Γερμανία
44 Sugawara Tatsuo 701 Ιαπωνία Ιαπωνία
45 Tabajdi Josef 708 Ουγγαρία Ουγγαρία
46 Terziev Sevdalin 720 unknown unknown
47 Tisskens Henri 729 Βέλγιο Βέλγιο
48 Verdonck Philip 764 Βέλγιο Βέλγιο
49 Cees Verhagen 773 Ολλανδία Ολλανδία
50 Williamson Norre 798 unknown unknown

Τερματίσαντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Ημερα/Ώρα Τερματισμού Χρόνος Τερματισμού
1 Kantief Rousko 283 Βουλγαρία 1992-09-26 07:08:13 24:08:13
2 Beckers Paul 34 Βέλγιο 1992-09-26 08:05:48 25:05:48
3 Leinonen Seppo Tapio 0 Φινλανδία 1992-09-26 10:56:32 27:56:32
4 Pirrung Roy 0 unknown 1992-09-26 11:33:02 28:33:02
5 Kashihara Joshiro 291 Ιαπωνία 1992-09-26 12:21:10 29:21:10
6 Williamson Norre 798 unknown 1992-09-26 12:30:41 29:30:41
7 Tisskens Henri 729 Βέλγιο 1992-09-26 12:44:34 29:44:34
8 Van Tichelen Leo 0 Βέλγιο 1992-09-26 12:44:34 29:44:34
9 Walker Hilary 0 unknown 1992-09-26 12:49:49 29:49:49
10 Teunisse Ronald 0 unknown 1992-09-26 13:04:08 30:04:08
11 Tabajdi Josef 708 Ουγγαρία 1992-09-26 13:29:36 30:29:36
12 Matthys Ignace 427 Βέλγιο 1992-09-26 13:57:08 30:57:08
13 Hortis Dimitris 0 Ελλάδα 1992-09-26 14:04:43 31:04:43
14 Terziev Sevdalin 720 unknown 1992-09-26 14:22:54 31:22:54
15 Luzietti Luigi 0 Ιταλία 1992-09-26 14:30:12 31:30:12
16 Suyama Masaaki 0 Ιαπωνία 1992-09-26 14:37:24 31:37:24
17 Hufton Jeffrey 0 unknown 1992-09-26 14:46:45 31:46:45
18 Hanudel-Larsson Mary 0 unknown 1992-09-26 14:46:45 31:46:45
19 Gevaert Gilbert 0 Βέλγιο 1992-09-26 15:40:44 32:40:44
20 Schmidt Reinhard 642 Γερμανία 1992-09-26 15:41:55 32:41:55
21 Low Andras 0 Ουγγαρία 1992-09-26 15:46:17 32:46:17
22 Gautron Hubert 171 Γαλλία 1992-09-26 15:56:53 32:56:53
23 Cees Verhagen 773 Ολλανδία 1992-09-26 16:35:08 33:35:08
24 Le Platre Patrick 355 Γαλλία 1992-09-26 16:36:03 33:36:03
25 Lespinas Auguste 0 Γαλλία 1992-09-26 16:47:31 33:47:31
26 Nemes Attila 493 Ουγγαρία 1992-09-26 16:48:18 33:48:18
27 Meadowcroft Robert 0 unknown 1992-09-26 17:16:22 34:16:22
28 Verdonck William 0 Βέλγιο 1992-09-26 17:23:29 34:23:29
29 Verdonck Philip 764 Βέλγιο 1992-09-26 17:23:29 34:23:29
30 Karl Hubert 0 Γερμανία 1992-09-26 17:24:05 34:24:05
31 Preisler Horst 0 Γερμανία 1992-09-26 17:24:20 34:24:20
32 Ishikura Masami 251 Ιαπωνία 1992-09-26 17:31:00 34:31:00
33 Muller Mar.And. 478 Γερμανία 1992-09-26 17:31:32 34:31:32
34 Ives Greaham 258 unknown 1992-09-26 17:44:50 34:44:50
35 Mereg Josef 447 Ουγγαρία 1992-09-26 17:53:11 34:53:11
36 Riemis Leo 0 Βέλγιο 1992-09-26 17:53:51 34:53:51
37 Higashitani Noburu 221 Ιαπωνία 1992-09-26 18:00:03 35:00:03
38 Schneider Hannelor 646 Γερμανία 1992-09-26 18:07:41 35:07:41
39 Hofmeyer Horst 224 Γερμανία 1992-09-26 18:12:33 35:12:33
40 Hausmann Martina 207 Γερμανία 1992-09-26 18:20:10 35:20:10
41 Fournaris Marios 0 Ελλάδα 1992-09-26 18:28:29 35:28:29
42 Foucaud Thierry 144 Γαλλία 1992-09-26 18:30:03 35:30:03
43 Sugawara Tatsuo 701 Ιαπωνία 1992-09-26 18:32:14 35:32:14
44 Fairbrother Alan 0 unknown 1992-09-26 18:32:58 35:32:58
45 Yoshikoshi Miyako 0 Ιαπωνία 1992-09-26 18:40:31 35:40:31
46 Yoshikoshi Osamu 0 Ιαπωνία 1992-09-26 18:40:31 35:40:31
47 Rapolti Gyula 0 Ουγγαρία 1992-09-26 18:46:48 35:46:48
48 Miyasaka Akira 465 Ιαπωνία 1992-09-26 18:46:48 35:46:48
49 Koyama Katsumasa 324 Ιαπωνία 1992-09-26 18:53:18 35:53:18
50 Droogmans Pieter 107 Βέλγιο 1992-09-26 18:57:41 35:57:41

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.

Downloads

Download now the Spartathlon Apps for mobile devices!

playstore

appstore

Newsletter