2000

Γενικές πληροφορίες Αγώνα

ID Αγώνα 18
Τίτλος 2000
Έτος 2000
Συμμετέχοντες Αγώνα 88
Τερματίσαντες Αγώνα 88
Εκκίνηση Αγώνα 2000-09-29 07:00:00
Εκκίνηση Εγγραφών 2000-01-29 07:00:00
Τερματισμός Εγγραφών 2000-03-29 07:00:00

Γενικές πληροφορίες Σταθμών Ελέγχου

ID Σ.Ε. No. Ζωντανα χλμ στο επόμενο για τερματισμό

Συμμετέχοντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Εθνικότητα
1 Foxall Peter Leslie 6 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
2 Apostolov Emil 10 Βουλγαρία Βουλγαρία
3 Byrne Rob 13 unknown unknown
4 Williams Mark 15 unknown unknown
5 Koch Rainer Wilfried 18 Γερμανία Γερμανία
6 Mustala Ari 24 Φινλανδία Φινλανδία
7 Skoglund Kjell-Ove 25 Σουηδία Σουηδία
8 Tsokev Daniel 27 Βουλγαρία Βουλγαρία
9 Peterson Stefan 28 unknown unknown
10 Michalopoulos Kostas 32 Ελλάδα Ελλάδα
11 Skvaril Vlastik 35 Αυστραλία Αυστραλία
12 Koyago Nobuaki 38 Ιαπωνία Ιαπωνία
13 Kankaansyrja Janne 51 Φινλανδία Φινλανδία
14 Littlewood Robert 69 unknown unknown
15 Hanudel-Larsson Mary 75 unknown unknown
16 Larsson Mary 75 Σουηδία Σουηδία
17 Varga Janos 77 Ουγγαρία Ουγγαρία
18 Cees Verhagen 86 Ολλανδία Ολλανδία
19 Tockner Franz 90 Αυστρία Αυστρία
20 Ohtaki Masayuki 91 Ιαπωνία Ιαπωνία
21 Tanaka Katsuhiro 92 Ιαπωνία Ιαπωνία
22 Onoki Jun 93 Ιαπωνία Ιαπωνία
23 Utsunomiya Hidemasa 94 Ιαπωνία Ιαπωνία
24 Ohkanda Kazushi 96 Ιαπωνία Ιαπωνία
25 Imai Hidehisa 98 Ιαπωνία Ιαπωνία
26 Noto (Funada) Kimie 99 Ιαπωνία Ιαπωνία
27 Yoshikoshi Osamu 101 Ιαπωνία Ιαπωνία
28 Okabe Kazushige 103 Ιαπωνία Ιαπωνία
29 Oba Hiroko 105 Ιαπωνία Ιαπωνία
30 Higaki Hajime 108 Ιαπωνία Ιαπωνία
31 Okazaki Masataka 109 Ιαπωνία Ιαπωνία
32 Akamichi Tetsuya 110 Ιαπωνία Ιαπωνία
33 Okiyama Hiroko 113 Ιαπωνία Ιαπωνία
34 Shiobara Tadashi 114 Ιαπωνία Ιαπωνία
35 Nishimura Yoshio 115 Ιαπωνία Ιαπωνία
36 Hayashi Toshihiko 118 Ιαπωνία Ιαπωνία
37 Sakanashi Makoto 119 Ιαπωνία Ιαπωνία
38 Tochihara Nobiaki 122 Ιαπωνία Ιαπωνία
39 Yaegashi Tomohiko 127 Ιαπωνία Ιαπωνία
40 Suzuki Takako 132 Ιαπωνία Ιαπωνία
41 Ikeda Kazuyoshi 133 Ιαπωνία Ιαπωνία
42 Takeishi Yuji 137 Ιαπωνία Ιαπωνία
43 Hara Kenji 138 Ιαπωνία Ιαπωνία
44 Katoh Hideo 139 Ιαπωνία Ιαπωνία
45 Ihara Kazuhisa 145 Ιαπωνία Ιαπωνία
46 Ito Norio 152 Ιαπωνία Ιαπωνία
47 Nakayama Etsuo 153 Ιαπωνία Ιαπωνία
48 Yamada Hisako 154 Ιαπωνία Ιαπωνία
49 Nakano Tomoki 155 Ιαπωνία Ιαπωνία
50 Kamura Masae 159 Ιαπωνία Ιαπωνία
51 Matsumoto Takuya 160 Ιαπωνία Ιαπωνία
52 Nakamichi Susumu 161 Ιαπωνία Ιαπωνία
53 Namikoshi Yasumasa 164 Ιαπωνία Ιαπωνία
54 Mitsuhasi Shigeru 169 Ιαπωνία Ιαπωνία
55 Sekine Koji 171 Ιαπωνία Ιαπωνία
56 Brandt Michael 183 Γερμανία Γερμανία
57 Lenzen Wolfgang 186 Γερμανία Γερμανία
58 Lukas Jens 187 Γερμανία Γερμανία
59 Pawzik Heike 188 Γερμανία Γερμανία
60 Backhaus Helga 189 Γερμανία Γερμανία
61 Britz Herbert 191 Γερμανία Γερμανία
62 Schoberl Sebastian 193 Γερμανία Γερμανία
63 Nemes Attila 197 Ουγγαρία Ουγγαρία
64 Lacroix Alain 205 Γαλλία Γαλλία
65 Rosa Fabrice 207 Γαλλία Γαλλία
66 Yann Robert 208 Γαλλία Γαλλία
67 Ponchelet Alain 211 Βέλγιο Βέλγιο
68 Voicin Pierre 213 Γαλλία Γαλλία
69 Arrouche Arthur 218 Γαλλία Γαλλία
70 Naulet Jean Pierre 219 Γαλλία Γαλλία
71 Gomes Herve 221 Γαλλία Γαλλία
72 Haton Chantal 222 Γαλλία Γαλλία
73 Bach Michel 224 Γαλλία Γαλλία
74 Gautron Hubert 226 Γαλλία Γαλλία
75 Magoni Francis 228 Γαλλία Γαλλία
76 Foucaud Thierry 229 Γαλλία Γαλλία
77 Lamarque Jean-Claude 230 Γαλλία Γαλλία
78 Faure Francis 233 Γαλλία Γαλλία
79 Poirier Michel 236 Γαλλία Γαλλία
80 Dumont Luc 239 Γαλλία Γαλλία
81 Dumont Sant Priest Luc 239 Γαλλία Γαλλία
82 Weber Fransois 240 Γαλλία Γαλλία
83 Sourisseau Michel 244 Γαλλία Γαλλία
84 Guilbaud Gerard 246 Γαλλία Γαλλία
85 Vozel Jean Pierre 248 Γαλλία Γαλλία
86 Roux Roland 249 Γαλλία Γαλλία
87 Sago Akihiro 256 Ιαπωνία Ιαπωνία
88 Low Andras 260 Ουγγαρία Ουγγαρία
89 Provost Dominique 261 Γαλλία Γαλλία
90 Dragatis Andreas 264 Ελλάδα Ελλάδα

Τερματίσαντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Ημερα/Ώρα Τερματισμού Χρόνος Τερματισμού
1 Ohtaki Masayuki 91 Ιαπωνία 2000-09-30 07:01:10 24:01:10
2 Lukas Jens 187 Γερμανία 2000-09-30 07:59:54 24:59:54
3 Cees Verhagen 86 Ολλανδία 2000-09-30 08:35:50 25:35:50
4 Onoki Jun 93 Ιαπωνία 2000-09-30 09:49:01 26:49:01
5 Peterson Stefan 28 unknown 2000-09-30 10:27:25 27:27:25
6 Utsunomiya Hidemasa 94 Ιαπωνία 2000-09-30 11:21:58 28:21:58
7 Koch Rainer Wilfried 18 Γερμανία 2000-09-30 11:51:22 28:51:22
8 Gautron Hubert 226 Γαλλία 2000-09-30 12:00:52 29:00:52
9 Mustala Ari 24 Φινλανδία 2000-09-30 12:12:45 29:12:45
10 Okiyama Hiroko 113 Ιαπωνία 2000-09-30 12:16:37 29:16:37
11 Low Andras 260 Ουγγαρία 2000-09-30 12:43:59 29:43:59
12 Schoberl Sebastian 193 Γερμανία 2000-09-30 13:31:02 30:31:02
13 Kankaansyrja Janne 51 Φινλανδία 2000-09-30 13:36:48 30:36:48
14 Yaegashi Tomohiko 127 Ιαπωνία 2000-09-30 13:36:48 30:36:48
15 Koyago Nobuaki 38 Ιαπωνία 2000-09-30 13:44:41 30:44:41
16 Hanudel-Larsson Mary 75 unknown 2000-09-30 13:56:16 30:56:16
17 Foxall Peter Leslie 6 Ηνωμένο Βασίλειο 2000-09-30 14:14:43 31:14:43
18 Backhaus Helga 189 Γερμανία 2000-09-30 14:35:24 31:35:24
19 Magoni Francis 228 Γαλλία 2000-09-30 14:43:01 31:43:01
20 Roux Roland 249 Γαλλία 2000-09-30 14:58:32 31:58:32
21 Nakayama Etsuo 153 Ιαπωνία 2000-09-30 15:03:00 32:03:00
22 Byrne Rob 13 unknown 2000-09-30 15:09:34 32:09:34
23 Nishimura Yoshio 115 Ιαπωνία 2000-09-30 15:15:03 32:15:03
24 Akamichi Tetsuya 110 Ιαπωνία 2000-09-30 15:38:40 32:38:40
25 Ikeda Kazuyoshi 133 Ιαπωνία 2000-09-30 15:38:40 32:38:40
26 Poirier Michel 236 Γαλλία 2000-09-30 15:41:18 32:41:18
27 Voicin Pierre 213 Γαλλία 2000-09-30 15:47:17 32:47:17
28 Hara Kenji 138 Ιαπωνία 2000-09-30 15:47:17 32:47:17
29 Hayashi Toshihiko 118 Ιαπωνία 2000-09-30 15:49:51 32:49:51
30 Takeishi Yuji 137 Ιαπωνία 2000-09-30 15:50:59 32:50:59
31 Nakano Tomoki 155 Ιαπωνία 2000-09-30 16:02:48 33:02:48
32 Namikoshi Yasumasa 164 Ιαπωνία 2000-09-30 16:04:40 33:04:40
33 Provost Dominique 261 Γαλλία 2000-09-30 16:17:30 33:17:30
34 Skoglund Kjell-Ove 25 Σουηδία 2000-09-30 16:17:44 33:17:44
35 Guilbaud Gerard 246 Γαλλία 2000-09-30 16:19:22 33:19:22
36 Tanaka Katsuhiro 92 Ιαπωνία 2000-09-30 16:25:36 33:25:36
37 Rosa Fabrice 207 Γαλλία 2000-09-30 16:27:20 33:27:20
38 Ito Norio 152 Ιαπωνία 2000-09-30 16:28:20 33:28:20
39 Vozel Jean Pierre 248 Γαλλία 2000-09-30 16:37:21 33:37:21
40 Shiobara Tadashi 114 Ιαπωνία 2000-09-30 16:37:24 33:37:24
41 Okazaki Masataka 109 Ιαπωνία 2000-09-30 16:42:09 33:42:09
42 Tochihara Nobiaki 122 Ιαπωνία 2000-09-30 16:49:55 33:49:55
43 Sourisseau Michel 244 Γαλλία 2000-09-30 16:50:40 33:50:40
44 Varga Janos 77 Ουγγαρία 2000-09-30 16:51:40 33:51:40
45 Noto (Funada) Kimie 99 Ιαπωνία 2000-09-30 16:52:17 33:52:17
46 Williams Mark 15 unknown 2000-09-30 16:59:24 33:59:24
47 Yann Robert 208 Γαλλία 2000-09-30 17:13:34 34:13:34
48 Lenzen Wolfgang 186 Γερμανία 2000-09-30 17:16:18 34:16:18
49 Littlewood Robert 69 unknown 2000-09-30 17:17:25 34:17:25
50 Imai Hidehisa 98 Ιαπωνία 2000-09-30 17:21:29 34:21:29
51 Kamura Masae 159 Ιαπωνία 2000-09-30 17:26:21 34:26:21
52 Michalopoulos Kostas 32 Ελλάδα 2000-09-30 17:29:20 34:29:20
53 Katoh Hideo 139 Ιαπωνία 2000-09-30 17:37:55 34:37:55
54 Okabe Kazushige 103 Ιαπωνία 2000-09-30 17:39:10 34:39:10
55 Weber Fransois 240 Γαλλία 2000-09-30 17:42:18 34:42:18
56 Brandt Michael 183 Γερμανία 2000-09-30 17:43:04 34:43:04
57 Tsokev Daniel 27 Βουλγαρία 2000-09-30 17:45:01 34:45:01
58 Apostolov Emil 10 Βουλγαρία 2000-09-30 17:45:01 34:45:01
59 Ohkanda Kazushi 96 Ιαπωνία 2000-09-30 17:47:15 34:47:15
60 Higaki Hajime 108 Ιαπωνία 2000-09-30 17:53:00 34:53:00
61 Dumont Luc 239 Γαλλία 2000-09-30 18:03:06 35:03:06
62 Yamada Hisako 154 Ιαπωνία 2000-09-30 18:03:50 35:03:50
63 Skvaril Vlastik 35 Αυστραλία 2000-09-30 18:05:38 35:05:38
64 Mitsuhasi Shigeru 169 Ιαπωνία 2000-09-30 18:15:40 35:15:40
65 Foucaud Thierry 229 Γαλλία 2000-09-30 18:15:42 35:15:42
66 Britz Herbert 191 Γερμανία 2000-09-30 18:15:45 35:15:45
67 Ihara Kazuhisa 145 Ιαπωνία 2000-09-30 18:16:49 35:16:49
68 Haton Chantal 222 Γαλλία 2000-09-30 18:17:22 35:17:22
69 Naulet Jean Pierre 219 Γαλλία 2000-09-30 18:24:37 35:24:37
70 Pawzik Heike 188 Γερμανία 2000-09-30 18:26:02 35:26:02
71 Arrouche Arthur 218 Γαλλία 2000-09-30 18:28:02 35:28:02
72 Ponchelet Alain 211 Βέλγιο 2000-09-30 18:28:18 35:28:18
73 Lamarque Jean-Claude 230 Γαλλία 2000-09-30 18:28:29 35:28:29
74 Tockner Franz 90 Αυστρία 2000-09-30 18:29:00 35:29:00
75 Faure Francis 233 Γαλλία 2000-09-30 18:29:15 35:29:15
76 Lacroix Alain 205 Γαλλία 2000-09-30 18:32:00 35:32:00
77 Dragatis Andreas 264 Ελλάδα 2000-09-30 18:35:21 35:35:21
78 Nemes Attila 197 Ουγγαρία 2000-09-30 18:35:44 35:35:44
79 Yoshikoshi Osamu 101 Ιαπωνία 2000-09-30 18:37:18 35:37:18
80 Oba Hiroko 105 Ιαπωνία 2000-09-30 18:37:18 35:37:18
81 Gomes Herve 221 Γαλλία 2000-09-30 18:46:54 35:46:54
82 Nakamichi Susumu 161 Ιαπωνία 2000-09-30 18:47:56 35:47:56
83 Bach Michel 224 Γαλλία 2000-09-30 18:49:00 35:49:00
84 Matsumoto Takuya 160 Ιαπωνία 2000-09-30 18:50:17 35:50:17
85 Suzuki Takako 132 Ιαπωνία 2000-09-30 18:53:36 35:53:36
86 Sakanashi Makoto 119 Ιαπωνία 2000-09-30 18:54:21 35:54:21
87 Sago Akihiro 256 Ιαπωνία 2000-09-30 18:55:23 35:55:23
88 Sekine Koji 171 Ιαπωνία 2000-09-30 18:59:07 35:59:07

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.

Downloads

Download now the Spartathlon Apps for mobile devices!

playstore

appstore