2001

Γενικές πληροφορίες Αγώνα

ID Αγώνα 19
Τίτλος 2001
Έτος 2001
Συμμετέχοντες Αγώνα 82
Τερματίσαντες Αγώνα 82
Εκκίνηση Αγώνα 2001-09-28 07:00:00
Εκκίνηση Εγγραφών 2001-01-28 07:00:00
Τερματισμός Εγγραφών 2001-03-28 07:00:00

Συμμετέχοντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Αριθμός Αθλητή Εθνικότητα
1 Foxall Peter Leslie 3 Ηνωμένο Βασίλειο
2 Portela-Lario Alzira 8 Πορτογαλία
3 Low Andras 11 Ουγγαρία
4 Delchev Atanas 17 Βουλγαρία
5 Martinez Bazurko Miguel 19 Ισπανία
6 Skoglund Kjell-Ove 24 Σουηδία
7 Nunes Valmir 27 Βραζιλία
8 Dvoracek Vlastimil 28 Τσεχική Δημοκρατία
9 Ondrus Jan 29 Τσεχική Δημοκρατία
10 Tsepapadakis Harilaos 34 Ελλάδα
11 Zerbas Kostas 39 Ελλάδα
12 Leinonen Seppo Tapio 41 Φινλανδία
13 Williams Mark 42 unknown
14 Andersen Jan Michael 43 Δανία
15 Benjamin Steve 46 unknown
16 Noto (Funada) Kimie 49 Ιαπωνία
17 Pek Imre 54 Ουγγαρία
18 Ponchelet Alain 61 Βέλγιο
19 Hardel Claude 67 Γαλλία
20 Arita Seigi 71 Ιαπωνία
21 Emringer Louis 72 Λουξεμβούργο
22 Yann Robert 77 Γαλλία
23 Pelissier Stephane 81 Γαλλία
24 Prost-Dumont Alain 84 Γαλλία
25 Foucaud Thierry 89 Γαλλία
26 Gautron Hubert 90 Γαλλία
27 Fevre Paulette 91 Γαλλία
28 Bavato Gerard 92 Γαλλία
29 Kladensky Josef 105 Αυστρία
30 Peischl Otto 106 Αυστρία
31 Wagner Josef 107 Αυστρία
32 Britz Herbert 108 Γερμανία
33 Karl Hubert 110 Γερμανία
34 Lukas Jens 112 Γερμανία
35 Proell Reimar 114 Αυστρία
36 Thalmann Markus 118 Αυστρία
37 Dragatis Andreas 120 Ελλάδα
38 Onisiforou Michael 125 Κύπρος
39 Swart Jaap 133 Ολλανδία
40 Kankaansyrja Janne 136 Φινλανδία
41 Eivindsen Eiolf 138 Νορβηγία
42 Schoberl Sebastian 142 Γερμανία
43 Ispanki Zoltan 147 Ουγγαρία
44 Rasmussen Kim 156 Δανία
45 Koyago Nobuaki 159 Ιαπωνία
46 Utsunomiya Hidemasa 160 Ιαπωνία
47 Takeishi Yuji 161 Ιαπωνία
48 Kuwabara Kenichiro 165 Ιαπωνία
49 Ohtaki Masayuki 166 Ιαπωνία
50 Imai Hidehisa 167 Ιαπωνία
51 Suenaga Takuya 168 Ιαπωνία
52 Irie Tetsuo 169 Ιαπωνία
53 Ikeda Kazuyoshi 171 Ιαπωνία
54 Kazuhiro Kawamura 172 Ιαπωνία
55 Ohno Masataka 178 Ιαπωνία
56 Ishimatsu Motofumi 180 Ιαπωνία
57 Yoshikoshi Osamu 181 Ιαπωνία
58 Hironobu Tachi 186 Ιαπωνία
59 Kamei Tomotaka 189 Ιαπωνία
60 Hagura Nobuhiko 192 Ιαπωνία
61 Sekine Koji 194 Ιαπωνία
62 Sato Ryoichi 197 Ιαπωνία
63 Suzuki Makoto 198 Ιαπωνία
64 Sato Yoshiro 199 Ιαπωνία
65 Morishita Yoshiharu 201 Ιαπωνία
66 Hayashi Toshihiko 202 Ιαπωνία
67 Shiratori Yutaka 204 Ιαπωνία
68 Hasegawa Mitsuo 211 Ιαπωνία
69 Sekiya Ryoichi 212 Ιαπωνία
70 Usuba Masao 213 Ιαπωνία
71 Sakaguchi Takashi 217 Ιαπωνία
72 Fukagawa Takashi 218 Ιαπωνία
73 Kumasaka Akihiko 220 Ιαπωνία
74 Nishi Syoji 222 Ιαπωνία
75 Ito Norio 223 Ιαπωνία
76 Yamashita Hirochi 224 Ιαπωνία
77 Nishimura Yoshio 225 Ιαπωνία
78 Mustala Ari 227 Φινλανδία
79 Lasota Miroslav 240 Πολωνία
80 Schneider Giselher 242 Γερμανία
81 Brandt Michael 243 Γερμανία
82 Pawzik Heike 244 Γερμανία

Τερματίσαντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Αριθμός Αθλητή Εθνικότητα Ημερα/Ώρα Τερματισμού Χρόνος Τερματισμού
1 Nunes Valmir 27 Βραζιλία 2001-09-29 06:18:05 23:18:05
2 Lukas Jens 112 Γερμανία 2001-09-29 07:46:51 24:46:51
3 Sekiya Ryoichi 212 Ιαπωνία 2001-09-29 08:27:30 25:27:30
4 Kumasaka Akihiko 220 Ιαπωνία 2001-09-29 08:34:49 25:34:49
5 Thalmann Markus 118 Αυστρία 2001-09-29 10:06:48 27:06:48
6 Low Andras 11 Ουγγαρία 2001-09-29 10:46:27 27:46:27
7 Utsunomiya Hidemasa 160 Ιαπωνία 2001-09-29 11:45:51 28:45:51
8 Ohtaki Masayuki 166 Ιαπωνία 2001-09-29 11:52:49 28:52:49
9 Kazuhiro Kawamura 172 Ιαπωνία 2001-09-29 11:57:11 28:57:11
10 Schoberl Sebastian 142 Γερμανία 2001-09-29 12:26:19 29:26:19
11 Morishita Yoshiharu 201 Ιαπωνία 2001-09-29 12:48:39 29:48:39
12 Lasota Miroslav 240 Πολωνία 2001-09-29 12:55:54 29:55:54
13 Hardel Claude 67 Γαλλία 2001-09-29 13:09:22 30:09:22
14 Dragatis Andreas 120 Ελλάδα 2001-09-29 13:13:04 30:13:04
15 Portela-Lario Alzira 8 Πορτογαλία 2001-09-29 13:31:41 30:31:41
16 Martinez Bazurko Miguel 19 Ισπανία 2001-09-29 13:31:58 30:31:58
17 Bavato Gerard 92 Γαλλία 2001-09-29 13:49:16 30:49:16
18 Ikeda Kazuyoshi 171 Ιαπωνία 2001-09-29 13:54:00 30:54:00
19 Schneider Giselher 242 Γερμανία 2001-09-29 14:23:49 31:23:49
20 Wagner Josef 107 Αυστρία 2001-09-29 14:27:55 31:27:55
21 Kankaansyrja Janne 136 Φινλανδία 2001-09-29 14:44:42 31:44:42
22 Ondrus Jan 29 Τσεχική Δημοκρατία 2001-09-29 14:55:19 31:55:19
23 Arita Seigi 71 Ιαπωνία 2001-09-29 15:03:48 32:03:48
24 Leinonen Seppo Tapio 41 Φινλανδία 2001-09-29 15:22:04 32:22:04
25 Karl Hubert 110 Γερμανία 2001-09-29 15:35:36 32:35:36
26 Ispanki Zoltan 147 Ουγγαρία 2001-09-29 15:38:18 32:38:18
27 Gautron Hubert 90 Γαλλία 2001-09-29 15:51:44 32:51:44
28 Fukagawa Takashi 218 Ιαπωνία 2001-09-29 16:10:33 33:10:33
29 Foxall Peter Leslie 3 Ηνωμένο Βασίλειο 2001-09-29 16:13:56 33:13:56
30 Rasmussen Kim 156 Δανία 2001-09-29 16:14:02 33:14:02
31 Hayashi Toshihiko 202 Ιαπωνία 2001-09-29 16:16:59 33:16:59
32 Williams Mark 42 unknown 2001-09-29 16:27:02 33:27:02
33 Proell Reimar 114 Αυστρία 2001-09-29 16:37:59 33:37:59
34 Dvoracek Vlastimil 28 Τσεχική Δημοκρατία 2001-09-29 16:39:45 33:39:45
35 Pelissier Stephane 81 Γαλλία 2001-09-29 16:49:17 33:49:17
36 Noto (Funada) Kimie 49 Ιαπωνία 2001-09-29 16:49:17 33:49:17
37 Yann Robert 77 Γαλλία 2001-09-29 17:15:46 34:15:46
38 Mustala Ari 227 Φινλανδία 2001-09-29 17:19:06 34:19:06
39 Skoglund Kjell-Ove 24 Σουηδία 2001-09-29 17:21:56 34:21:56
40 Nishi Syoji 222 Ιαπωνία 2001-09-29 17:22:52 34:22:52
41 Hagura Nobuhiko 192 Ιαπωνία 2001-09-29 17:23:29 34:23:29
42 Irie Tetsuo 169 Ιαπωνία 2001-09-29 17:24:14 34:24:14
43 Shiratori Yutaka 204 Ιαπωνία 2001-09-29 17:28:06 34:28:06
44 Kuwabara Kenichiro 165 Ιαπωνία 2001-09-29 17:34:28 34:34:28
45 Ponchelet Alain 61 Βέλγιο 2001-09-29 17:38:49 34:38:49
46 Pawzik Heike 244 Γερμανία 2001-09-29 17:41:10 34:41:10
47 Emringer Louis 72 Λουξεμβούργο 2001-09-29 17:42:13 34:42:13
48 Brandt Michael 243 Γερμανία 2001-09-29 17:43:28 34:43:28
49 Britz Herbert 108 Γερμανία 2001-09-29 17:43:28 34:43:28
50 Eivindsen Eiolf 138 Νορβηγία 2001-09-29 17:48:00 34:48:00
51 Kladensky Josef 105 Αυστρία 2001-09-29 17:51:11 34:51:11
52 Nishimura Yoshio 225 Ιαπωνία 2001-09-29 18:01:04 35:01:04
53 Peischl Otto 106 Αυστρία 2001-09-29 18:04:03 35:04:03
54 Yoshikoshi Osamu 181 Ιαπωνία 2001-09-29 18:06:27 35:06:27
55 Delchev Atanas 17 Βουλγαρία 2001-09-29 18:08:33 35:08:33
56 Swart Jaap 133 Ολλανδία 2001-09-29 18:08:44 35:08:44
57 Ohno Masataka 178 Ιαπωνία 2001-09-29 18:09:56 35:09:56
58 Foucaud Thierry 89 Γαλλία 2001-09-29 18:10:29 35:10:29
59 Onisiforou Michael 125 Κύπρος 2001-09-29 18:16:38 35:16:38
60 Benjamin Steve 46 unknown 2001-09-29 18:19:57 35:19:57
61 Prost-Dumont Alain 84 Γαλλία 2001-09-29 18:21:01 35:21:01
62 Ishimatsu Motofumi 180 Ιαπωνία 2001-09-29 18:21:46 35:21:46
63 Suenaga Takuya 168 Ιαπωνία 2001-09-29 18:21:46 35:21:46
64 Hironobu Tachi 186 Ιαπωνία 2001-09-29 18:22:38 35:22:38
65 Sato Yoshiro 199 Ιαπωνία 2001-09-29 18:25:31 35:25:31
66 Fevre Paulette 91 Γαλλία 2001-09-29 18:28:34 35:28:34
67 Kamei Tomotaka 189 Ιαπωνία 2001-09-29 18:31:55 35:31:55
68 Usuba Masao 213 Ιαπωνία 2001-09-29 18:33:18 35:33:18
69 Tsepapadakis Harilaos 34 Ελλάδα 2001-09-29 18:34:55 35:34:55
70 Koyago Nobuaki 159 Ιαπωνία 2001-09-29 18:38:00 35:38:00
71 Hasegawa Mitsuo 211 Ιαπωνία 2001-09-29 18:39:46 35:39:46
72 Andersen Jan Michael 43 Δανία 2001-09-29 18:47:02 35:47:02
73 Zerbas Kostas 39 Ελλάδα 2001-09-29 18:47:48 35:47:48
74 Sakaguchi Takashi 217 Ιαπωνία 2001-09-29 18:48:17 35:48:17
75 Takeishi Yuji 161 Ιαπωνία 2001-09-29 18:49:54 35:49:54
76 Ito Norio 223 Ιαπωνία 2001-09-29 18:49:57 35:49:57
77 Pek Imre 54 Ουγγαρία 2001-09-29 18:50:02 35:50:02
78 Imai Hidehisa 167 Ιαπωνία 2001-09-29 18:50:33 35:50:33
79 Sato Ryoichi 197 Ιαπωνία 2001-09-29 18:55:20 35:55:20
80 Suzuki Makoto 198 Ιαπωνία 2001-09-29 18:56:39 35:56:39
81 Sekine Koji 194 Ιαπωνία 2001-09-29 18:56:55 35:56:55
82 Yamashita Hirochi 224 Ιαπωνία 2001-09-29 18:59:55 35:59:55

Χορηγός Επικοινωνίας 

 


Χορηγοί

 

 

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.