2002

Γενικές πληροφορίες Αγώνα

ID Αγώνα 20
Τίτλος 2002
Έτος 2002
Συμμετέχοντες Αγώνα 89
Τερματίσαντες Αγώνα 89
Εκκίνηση Αγώνα 2002-09-27 07:00:00
Εκκίνηση Εγγραφών 2002-01-27 07:00:00
Τερματισμός Εγγραφών 2002-03-27 07:00:00

Γενικές πληροφορίες Σταθμών Ελέγχου

ID Σ.Ε. No. Ζωντανα χλμ στο επόμενο για τερματισμό

Συμμετέχοντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Εθνικότητα
1 Fournaris Marios 3 Ελλάδα Ελλάδα
2 Leinonen Seppo Tapio 4 Φινλανδία Φινλανδία
3 Foxall Peter Leslie 9 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
4 Kankaansyrja Janne 10 Φινλανδία Φινλανδία
5 Ito Norio 11 Ιαπωνία Ιαπωνία
6 Skoglund Kjell-Ove 12 Σουηδία Σουηδία
7 Knudsen Helle Moland 15 Δανία Δανία
8 Jeppesen Anders 16 Δανία Δανία
9 Apostolov Emil 19 Βουλγαρία Βουλγαρία
10 Sike Gabor 24 Ουγγαρία Ουγγαρία
11 Pelissier Stephane 32 Γαλλία Γαλλία
12 Reminder Nicolas 33 Γαλλία Γαλλία
13 leroux christian 36 Γαλλία Γαλλία
14 Eggenreich Gerhard 38 Αυστρία Αυστρία
15 Koyago Nobuaki 45 Ιαπωνία Ιαπωνία
16 Sill David John 45 unknown unknown
17 Lenaerts Edwin 46 Βέλγιο Βέλγιο
18 Williams Mark 51 unknown unknown
19 Verdonck William 52 Βέλγιο Βέλγιο
20 Uesugi Yoshitaka 53 Ιαπωνία Ιαπωνία
21 Thalmann Markus 60 Αυστρία Αυστρία
22 Heintz Rene 66 Γαλλία Γαλλία
23 Martin Jacques 67 Γαλλία Γαλλία
24 Pallaruelo Gilles 68 Γαλλία Γαλλία
25 Protopopoff Vincent 70 Γαλλία Γαλλία
26 Roux Roland 72 Γαλλία Γαλλία
27 Sibra Christian 73 Γαλλία Γαλλία
28 Ikeda Toshiki 77 Ιαπωνία Ιαπωνία
29 Hardesty Stanley 85 unknown unknown
30 Eivindsen Eiolf 92 Νορβηγία Νορβηγία
31 Nemes Attila 97 Ουγγαρία Ουγγαρία
32 Skorpil Milos 100 Τσεχική Δημοκρατία Τσεχική Δημοκρατία
33 Laky Jindrich 101 Τσεχική Δημοκρατία Τσεχική Δημοκρατία
34 Kuwabara Kenichiro 102 Ιαπωνία Ιαπωνία
35 Imai Hidehisa 104 Ιαπωνία Ιαπωνία
36 Nishino Yukihiro 105 Ιαπωνία Ιαπωνία
37 Miyano Katsuyoshi 106 Ιαπωνία Ιαπωνία
38 Otsuka Yoshiki 108 Ιαπωνία Ιαπωνία
39 Horiguchi Kazuhiko 110 Ιαπωνία Ιαπωνία
40 Yasuda Koji 115 Ιαπωνία Ιαπωνία
41 Fukushima Hiroshi 118 Ιαπωνία Ιαπωνία
42 Irie Tetsuo 121 Ιαπωνία Ιαπωνία
43 Nakashima Toyohisa 123 Ιαπωνία Ιαπωνία
44 Otaki Masayuki 124 Ιαπωνία Ιαπωνία
45 Iwamoto Nobumi 125 Ιαπωνία Ιαπωνία
46 Kamei Tomotaka 127 Ιαπωνία Ιαπωνία
47 Shimotani Takahiro 128 Ιαπωνία Ιαπωνία
48 Sasada Masahiko 129 Ιαπωνία Ιαπωνία
49 Tanaka Katsuhiro 132 Ιαπωνία Ιαπωνία
50 Noto (Funada) Kimie 133 Ιαπωνία Ιαπωνία
51 Shiratori Yutaka 134 Ιαπωνία Ιαπωνία
52 Sekiya Ryoichi 135 Ιαπωνία Ιαπωνία
53 Sato Ryoichi 138 Ιαπωνία Ιαπωνία
54 Suzuki Makoto 140 Ιαπωνία Ιαπωνία
55 Kajiwara Masaharu 141 Ιαπωνία Ιαπωνία
56 Onda Hiroaki 142 Ιαπωνία Ιαπωνία
57 Kazuhiro Kawamura 144 Ιαπωνία Ιαπωνία
58 Okamura Shoichi 145 Ιαπωνία Ιαπωνία
59 Kano Toshiro 146 Ιαπωνία Ιαπωνία
60 Nakamichi Susumu 147 Ιαπωνία Ιαπωνία
61 Yoshikoshi Osamu 148 Ιαπωνία Ιαπωνία
62 Ishihara Yoshiaki 152 Ιαπωνία Ιαπωνία
63 Okiyama Hiroko 154 Ιαπωνία Ιαπωνία
64 Okumura Shin 155 Ιαπωνία Ιαπωνία
65 Kawabe Sachiko 157 Ιαπωνία Ιαπωνία
66 Hayashi Toshihiko 158 Ιαπωνία Ιαπωνία
67 Watanabe Sawako 159 Ιαπωνία Ιαπωνία
68 Morishita Yoshiharu 164 Ιαπωνία Ιαπωνία
69 Nishimura Yoshio 168 Ιαπωνία Ιαπωνία
70 Takada Ryuji 172 Ιαπωνία Ιαπωνία
71 Okabe Mayumi 178 Ιαπωνία Ιαπωνία
72 Inagaki Sumie 179 Ιαπωνία Ιαπωνία
73 Laszlo Fendrik 187 Ουγγαρία Ουγγαρία
74 Bohm Hermann 189 Γερμανία Γερμανία
75 Britz Herbert 190 Γερμανία Γερμανία
76 Karl Hubert 194 Γερμανία Γερμανία
77 Pawzik Heike 195 Γερμανία Γερμανία
78 Selch Werner 198 Γερμανία Γερμανία
79 Low Andras 205 Ουγγαρία Ουγγαρία
80 Ispanki Zoltan 212 Ουγγαρία Ουγγαρία
81 Onisiforou Michael 215 Κύπρος Κύπρος
82 Dragatis Andreas 217 Ελλάδα Ελλάδα
83 Psailas Georgios 221 Ελλάδα Ελλάδα
84 Reutovich Irina 224 unknown unknown
85 Falkov Alexander 225 Ρωσική Ομοσπονδία Ρωσική Ομοσπονδία
86 Sigel Rolf 226 Γερμανία Γερμανία
87 Oonk Jeffry 230 unknown unknown
88 Mitev Pierre 233 Γαλλία Γαλλία
89 Hauser Joachim 234 Γερμανία Γερμανία

Τερματίσαντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Ημερα/Ώρα Τερματισμού Χρόνος Τερματισμού
1 Sekiya Ryoichi 135 Ιαπωνία 2002-09-28 06:47:54 23:47:54
2 Thalmann Markus 60 Αυστρία 2002-09-28 08:16:56 25:16:56
3 Oonk Jeffry 230 unknown 2002-09-28 09:58:55 26:58:55
4 Morishita Yoshiharu 164 Ιαπωνία 2002-09-28 10:50:42 27:50:42
5 Reutovich Irina 224 unknown 2002-09-28 11:10:48 28:10:48
6 Uesugi Yoshitaka 53 Ιαπωνία 2002-09-28 11:31:21 28:31:21
7 Pelissier Stephane 32 Γαλλία 2002-09-28 11:38:55 28:38:55
8 Nakashima Toyohisa 123 Ιαπωνία 2002-09-28 12:19:19 29:19:19
9 Low Andras 205 Ουγγαρία 2002-09-28 12:40:29 29:40:29
10 Psailas Georgios 221 Ελλάδα 2002-09-28 12:45:42 29:45:42
11 Dragatis Andreas 217 Ελλάδα 2002-09-28 13:09:39 30:09:39
12 Kankaansyrja Janne 10 Φινλανδία 2002-09-28 13:21:23 30:21:23
13 Okiyama Hiroko 154 Ιαπωνία 2002-09-28 13:25:49 30:25:49
14 Tanaka Katsuhiro 132 Ιαπωνία 2002-09-28 13:26:16 30:26:16
15 Hauser Joachim 234 Γερμανία 2002-09-28 13:26:16 30:26:16
16 Ispanki Zoltan 212 Ουγγαρία 2002-09-28 13:43:58 30:43:58
17 Otaki Masayuki 124 Ιαπωνία 2002-09-28 14:18:10 31:18:10
18 Karl Hubert 194 Γερμανία 2002-09-28 14:26:57 31:26:57
19 Okabe Mayumi 178 Ιαπωνία 2002-09-28 14:33:35 31:33:35
20 Iwamoto Nobumi 125 Ιαπωνία 2002-09-28 14:34:24 31:34:24
21 Britz Herbert 190 Γερμανία 2002-09-28 14:36:17 31:36:17
22 Roux Roland 72 Γαλλία 2002-09-28 14:37:12 31:37:12
23 Takada Ryuji 172 Ιαπωνία 2002-09-28 14:53:38 31:53:38
24 Inagaki Sumie 179 Ιαπωνία 2002-09-28 14:54:18 31:54:18
25 Bohm Hermann 189 Γερμανία 2002-09-28 14:56:58 31:56:58
26 Kawabe Sachiko 157 Ιαπωνία 2002-09-28 14:57:19 31:57:19
27 Okumura Shin 155 Ιαπωνία 2002-09-28 14:58:39 31:58:39
28 Eggenreich Gerhard 38 Αυστρία 2002-09-28 15:33:41 32:33:41
29 Heintz Rene 66 Γαλλία 2002-09-28 15:33:41 32:33:41
30 Shiratori Yutaka 134 Ιαπωνία 2002-09-28 15:42:14 32:42:14
31 Kazuhiro Kawamura 144 Ιαπωνία 2002-09-28 15:48:23 32:48:23
32 Skorpil Milos 100 Τσεχική Δημοκρατία 2002-09-28 15:48:56 32:48:56
33 leroux christian 36 Γαλλία 2002-09-28 15:54:27 32:54:27
34 Onisiforou Michael 215 Κύπρος 2002-09-28 16:11:31 33:11:31
35 Sibra Christian 73 Γαλλία 2002-09-28 16:35:15 33:35:15
36 Nakamichi Susumu 147 Ιαπωνία 2002-09-28 16:40:44 33:40:44
37 Noto (Funada) Kimie 133 Ιαπωνία 2002-09-28 16:45:29 33:45:29
38 Kuwabara Kenichiro 102 Ιαπωνία 2002-09-28 16:47:25 33:47:25
39 Suzuki Makoto 140 Ιαπωνία 2002-09-28 16:48:07 33:48:07
40 Nishimura Yoshio 168 Ιαπωνία 2002-09-28 16:58:18 33:58:18
41 Nishino Yukihiro 105 Ιαπωνία 2002-09-28 17:05:28 34:05:28
42 Okamura Shoichi 145 Ιαπωνία 2002-09-28 17:09:33 34:09:33
43 Hayashi Toshihiko 158 Ιαπωνία 2002-09-28 17:20:55 34:20:55
44 Foxall Peter Leslie 9 Ηνωμένο Βασίλειο 2002-09-28 17:20:55 34:20:55
45 Fournaris Marios 3 Ελλάδα 2002-09-28 17:21:14 34:21:14
46 Reminder Nicolas 33 Γαλλία 2002-09-28 17:21:14 34:21:14
47 Pawzik Heike 195 Γερμανία 2002-09-28 17:29:12 34:29:12
48 Skoglund Kjell-Ove 12 Σουηδία 2002-09-28 17:29:54 34:29:54
49 Sike Gabor 24 Ουγγαρία 2002-09-28 17:32:05 34:32:05
50 Kano Toshiro 146 Ιαπωνία 2002-09-28 17:32:40 34:32:40
51 Martin Jacques 67 Γαλλία 2002-09-28 17:32:40 34:32:40
52 Sigel Rolf 226 Γερμανία 2002-09-28 17:41:30 34:41:30
53 Williams Mark 51 unknown 2002-09-28 17:42:14 34:42:14
54 Jeppesen Anders 16 Δανία 2002-09-28 17:42:50 34:42:50
55 Knudsen Helle Moland 15 Δανία 2002-09-28 17:42:50 34:42:50
56 Yasuda Koji 115 Ιαπωνία 2002-09-28 17:46:33 34:46:33
57 Sasada Masahiko 129 Ιαπωνία 2002-09-28 17:48:41 34:48:41
58 Falkov Alexander 225 Ρωσική Ομοσπονδία 2002-09-28 17:50:18 34:50:18
59 Apostolov Emil 19 Βουλγαρία 2002-09-28 17:51:26 34:51:26
60 Hardesty Stanley 85 unknown 2002-09-28 17:51:26 34:51:26
61 Sato Ryoichi 138 Ιαπωνία 2002-09-28 17:52:40 34:52:40
62 Protopopoff Vincent 70 Γαλλία 2002-09-28 17:54:45 34:54:45
63 Pallaruelo Gilles 68 Γαλλία 2002-09-28 17:54:45 34:54:45
64 Lenaerts Edwin 46 Βέλγιο 2002-09-28 17:57:03 34:57:03
65 Laszlo Fendrik 187 Ουγγαρία 2002-09-28 17:57:10 34:57:10
66 Koyago Nobuaki 45 Ιαπωνία 2002-09-28 18:01:20 35:01:20
67 Selch Werner 198 Γερμανία 2002-09-28 18:05:45 35:05:45
68 Fukushima Hiroshi 118 Ιαπωνία 2002-09-28 18:05:57 35:05:57
69 Otsuka Yoshiki 108 Ιαπωνία 2002-09-28 18:10:42 35:10:42
70 Kajiwara Masaharu 141 Ιαπωνία 2002-09-28 18:14:22 35:14:22
71 Imai Hidehisa 104 Ιαπωνία 2002-09-28 18:16:23 35:16:23
72 Ito Norio 11 Ιαπωνία 2002-09-28 18:17:08 35:17:08
73 Onda Hiroaki 142 Ιαπωνία 2002-09-28 18:19:22 35:19:22
74 Eivindsen Eiolf 92 Νορβηγία 2002-09-28 18:19:22 35:19:22
75 Irie Tetsuo 121 Ιαπωνία 2002-09-28 18:22:21 35:22:21
76 Shimotani Takahiro 128 Ιαπωνία 2002-09-28 18:25:18 35:25:18
77 Ishihara Yoshiaki 152 Ιαπωνία 2002-09-28 18:26:51 35:26:51
78 Verdonck William 52 Βέλγιο 2002-09-28 18:28:10 35:28:10
79 Mitev Pierre 233 Γαλλία 2002-09-28 18:28:40 35:28:40
80 Laky Jindrich 101 Τσεχική Δημοκρατία 2002-09-28 18:34:55 35:34:55
81 Sill David John 45 unknown 2002-09-28 18:36:25 35:36:25
82 Yoshikoshi Osamu 148 Ιαπωνία 2002-09-28 18:41:09 35:41:09
83 Leinonen Seppo Tapio 4 Φινλανδία 2002-09-28 18:45:41 35:45:41
84 Nemes Attila 97 Ουγγαρία 2002-09-28 18:48:41 35:48:41
85 Horiguchi Kazuhiko 110 Ιαπωνία 2002-09-28 18:49:35 35:49:35
86 Kamei Tomotaka 127 Ιαπωνία 2002-09-28 18:50:45 35:50:45
87 Miyano Katsuyoshi 106 Ιαπωνία 2002-09-28 18:56:48 35:56:48
88 Ikeda Toshiki 77 Ιαπωνία 2002-09-28 18:59:02 35:59:02
89 Watanabe Sawako 159 Ιαπωνία 2002-09-28 18:59:50 35:59:50

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.

Downloads

Download now the Spartathlon Apps for mobile devices!

playstore

appstore

Newsletter