2002

Γενικές πληροφορίες Αγώνα

ID Αγώνα 20
Τίτλος 2002
Έτος 2002
Συμμετέχοντες Αγώνα 89
Τερματίσαντες Αγώνα 89
Εκκίνηση Αγώνα 2002-09-27 07:00:00
Εκκίνηση Εγγραφών 2002-01-27 07:00:00
Τερματισμός Εγγραφών 2002-03-27 07:00:00

Συμμετέχοντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Αριθμός Αθλητή Εθνικότητα
1 Fournaris Marios 3 Ελλάδα
2 Leinonen Seppo Tapio 4 Φινλανδία
3 Foxall Peter Leslie 9 Ηνωμένο Βασίλειο
4 Kankaansyrja Janne 10 Φινλανδία
5 Ito Norio 11 Ιαπωνία
6 Skoglund Kjell-Ove 12 Σουηδία
7 Knudsen Helle Moland 15 Δανία
8 Jeppesen Anders 16 Δανία
9 Apostolov Emil 19 Βουλγαρία
10 Sike Gabor 24 Ουγγαρία
11 Pelissier Stephane 32 Γαλλία
12 Reminder Nicolas 33 Γαλλία
13 leroux christian 36 Γαλλία
14 Eggenreich Gerhard 38 Αυστρία
15 Sill David John 45 Ηνωμένο Βασίλειο
16 Koyago Nobuaki 45 Ιαπωνία
17 Lenaerts Edwin 46 Βέλγιο
18 Williams Mark 51 unknown
19 Verdonck William 52 Βέλγιο
20 Uesugi Yoshitaka 53 Ιαπωνία
21 Thalmann Markus 60 Αυστρία
22 Heintz Rene 66 Γαλλία
23 Martin Jacques 67 Γαλλία
24 Pallaruelo Gilles 68 Γαλλία
25 Protopopoff Vincent 70 Γαλλία
26 Roux Roland 72 Γαλλία
27 Sibra Christian 73 Γαλλία
28 Ikeda Toshiki 77 Ιαπωνία
29 Hardesty Stanley 85 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
30 Eivindsen Eiolf 92 Νορβηγία
31 Nemes Attila 97 Ουγγαρία
32 Skorpil Milos 100 Τσεχική Δημοκρατία
33 Laky Jindrich 101 Τσεχική Δημοκρατία
34 Kuwabara Kenichiro 102 Ιαπωνία
35 Imai Hidehisa 104 Ιαπωνία
36 Nishino Yukihiro 105 Ιαπωνία
37 Miyano Katsuyoshi 106 Ιαπωνία
38 Otsuka Yoshiki 108 Ιαπωνία
39 Horiguchi Kazuhiko 110 Ιαπωνία
40 Yasuda Koji 115 Ιαπωνία
41 Fukushima Hiroshi 118 Ιαπωνία
42 Irie Tetsuo 121 Ιαπωνία
43 Nakashima Toyohisa 123 Ιαπωνία
44 Otaki Masayuki 124 Ιαπωνία
45 iwamoto nobumi 125 Ιαπωνία
46 Kamei Tomotaka 127 Ιαπωνία
47 Shimotani Takahiro 128 Ιαπωνία
48 Sasada Masahiko 129 Ιαπωνία
49 Tanaka Katsuhiro 132 Ιαπωνία
50 Noto (Funada) Kimie 133 Ιαπωνία
51 Shiratori Yutaka 134 Ιαπωνία
52 Sekiya Ryoichi 135 Ιαπωνία
53 Sato Ryoichi 138 Ιαπωνία
54 Suzuki Makoto 140 Ιαπωνία
55 Kajiwara Masaharu 141 Ιαπωνία
56 Onda Hiroaki 142 Ιαπωνία
57 Kazuhiro Kawamura 144 Ιαπωνία
58 Okamura Shoichi 145 Ιαπωνία
59 Kano Toshiro 146 Ιαπωνία
60 Nakamichi Susumu 147 Ιαπωνία
61 Yoshikoshi Osamu 148 Ιαπωνία
62 Ishihara Yoshiaki 152 Ιαπωνία
63 Okiyama Hiroko 154 Ιαπωνία
64 Okumura Shin 155 Ιαπωνία
65 Kawabe Sachiko 157 Ιαπωνία
66 Hayashi Toshihiko 158 Ιαπωνία
67 Watanabe Sawako 159 Ιαπωνία
68 Morishita Yoshiharu 164 Ιαπωνία
69 Nishimura Yoshio 168 Ιαπωνία
70 Takada Ryuji 172 Ιαπωνία
71 Okabe Mayumi 178 Ιαπωνία
72 Inagaki Sumie 179 Ιαπωνία
73 Laszlo Fendrik 187 Ουγγαρία
74 Bohm Hermann 189 Γερμανία
75 Britz Herbert 190 Γερμανία
76 Karl Hubert 194 Γερμανία
77 Pawzik Heike 195 Γερμανία
78 Selch Werner 198 Γερμανία
79 Low Andras 205 Ουγγαρία
80 Ispanki Zoltan 212 Ουγγαρία
81 Onisiforou Michael 215 Κύπρος
82 Dragatis Andreas 217 Ελλάδα
83 Psailas Georgios 221 Ελλάδα
84 Reutovich Irina 224 Ρωσική Ομοσπονδία
85 Falkov Alexander 225 Ρωσική Ομοσπονδία
86 Sigel Rolf 226 Γερμανία
87 Oonk Jeffry 230 Ολλανδία
88 Mitev Pierre 233 Γαλλία
89 Hauser Joachim 234 Γερμανία

Τερματίσαντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Αριθμός Αθλητή Εθνικότητα Ημερα/Ώρα Τερματισμού Χρόνος Τερματισμού
1 Sekiya Ryoichi 135 Ιαπωνία 2002-09-28 06:47:54 23:47:54
2 Thalmann Markus 60 Αυστρία 2002-09-28 08:16:56 25:16:56
3 Oonk Jeffry 230 Ολλανδία 2002-09-28 09:58:55 26:58:55
4 Morishita Yoshiharu 164 Ιαπωνία 2002-09-28 10:50:42 27:50:42
5 Reutovich Irina 224 Ρωσική Ομοσπονδία 2002-09-28 11:10:48 28:10:48
6 Uesugi Yoshitaka 53 Ιαπωνία 2002-09-28 11:31:21 28:31:21
7 Pelissier Stephane 32 Γαλλία 2002-09-28 11:38:55 28:38:55
8 Nakashima Toyohisa 123 Ιαπωνία 2002-09-28 12:19:19 29:19:19
9 Low Andras 205 Ουγγαρία 2002-09-28 12:40:29 29:40:29
10 Psailas Georgios 221 Ελλάδα 2002-09-28 12:45:42 29:45:42
11 Dragatis Andreas 217 Ελλάδα 2002-09-28 13:09:39 30:09:39
12 Kankaansyrja Janne 10 Φινλανδία 2002-09-28 13:21:23 30:21:23
13 Okiyama Hiroko 154 Ιαπωνία 2002-09-28 13:25:49 30:25:49
14 Tanaka Katsuhiro 132 Ιαπωνία 2002-09-28 13:26:16 30:26:16
15 Hauser Joachim 234 Γερμανία 2002-09-28 13:26:16 30:26:16
16 Ispanki Zoltan 212 Ουγγαρία 2002-09-28 13:43:58 30:43:58
17 Otaki Masayuki 124 Ιαπωνία 2002-09-28 14:18:10 31:18:10
18 Karl Hubert 194 Γερμανία 2002-09-28 14:26:57 31:26:57
19 Okabe Mayumi 178 Ιαπωνία 2002-09-28 14:33:35 31:33:35
20 iwamoto nobumi 125 Ιαπωνία 2002-09-28 14:34:24 31:34:24
21 Britz Herbert 190 Γερμανία 2002-09-28 14:36:17 31:36:17
22 Roux Roland 72 Γαλλία 2002-09-28 14:37:12 31:37:12
23 Takada Ryuji 172 Ιαπωνία 2002-09-28 14:53:38 31:53:38
24 Inagaki Sumie 179 Ιαπωνία 2002-09-28 14:54:18 31:54:18
25 Bohm Hermann 189 Γερμανία 2002-09-28 14:56:58 31:56:58
26 Kawabe Sachiko 157 Ιαπωνία 2002-09-28 14:57:19 31:57:19
27 Okumura Shin 155 Ιαπωνία 2002-09-28 14:58:39 31:58:39
28 Eggenreich Gerhard 38 Αυστρία 2002-09-28 15:33:41 32:33:41
29 Heintz Rene 66 Γαλλία 2002-09-28 15:33:41 32:33:41
30 Shiratori Yutaka 134 Ιαπωνία 2002-09-28 15:42:14 32:42:14
31 Kazuhiro Kawamura 144 Ιαπωνία 2002-09-28 15:48:23 32:48:23
32 Skorpil Milos 100 Τσεχική Δημοκρατία 2002-09-28 15:48:56 32:48:56
33 leroux christian 36 Γαλλία 2002-09-28 15:54:27 32:54:27
34 Onisiforou Michael 215 Κύπρος 2002-09-28 16:11:31 33:11:31
35 Sibra Christian 73 Γαλλία 2002-09-28 16:35:15 33:35:15
36 Nakamichi Susumu 147 Ιαπωνία 2002-09-28 16:40:44 33:40:44
37 Noto (Funada) Kimie 133 Ιαπωνία 2002-09-28 16:45:29 33:45:29
38 Kuwabara Kenichiro 102 Ιαπωνία 2002-09-28 16:47:25 33:47:25
39 Suzuki Makoto 140 Ιαπωνία 2002-09-28 16:48:07 33:48:07
40 Nishimura Yoshio 168 Ιαπωνία 2002-09-28 16:58:18 33:58:18
41 Nishino Yukihiro 105 Ιαπωνία 2002-09-28 17:05:28 34:05:28
42 Okamura Shoichi 145 Ιαπωνία 2002-09-28 17:09:33 34:09:33
43 Hayashi Toshihiko 158 Ιαπωνία 2002-09-28 17:20:55 34:20:55
44 Foxall Peter Leslie 9 Ηνωμένο Βασίλειο 2002-09-28 17:20:55 34:20:55
45 Reminder Nicolas 33 Γαλλία 2002-09-28 17:21:14 34:21:14
46 Fournaris Marios 3 Ελλάδα 2002-09-28 17:21:14 34:21:14
47 Pawzik Heike 195 Γερμανία 2002-09-28 17:29:12 34:29:12
48 Skoglund Kjell-Ove 12 Σουηδία 2002-09-28 17:29:54 34:29:54
49 Sike Gabor 24 Ουγγαρία 2002-09-28 17:32:05 34:32:05
50 Martin Jacques 67 Γαλλία 2002-09-28 17:32:40 34:32:40
51 Kano Toshiro 146 Ιαπωνία 2002-09-28 17:32:40 34:32:40
52 Sigel Rolf 226 Γερμανία 2002-09-28 17:41:30 34:41:30
53 Williams Mark 51 unknown 2002-09-28 17:42:14 34:42:14
54 Knudsen Helle Moland 15 Δανία 2002-09-28 17:42:50 34:42:50
55 Jeppesen Anders 16 Δανία 2002-09-28 17:42:50 34:42:50
56 Yasuda Koji 115 Ιαπωνία 2002-09-28 17:46:33 34:46:33
57 Sasada Masahiko 129 Ιαπωνία 2002-09-28 17:48:41 34:48:41
58 Falkov Alexander 225 Ρωσική Ομοσπονδία 2002-09-28 17:50:18 34:50:18
59 Hardesty Stanley 85 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 2002-09-28 17:51:26 34:51:26
60 Apostolov Emil 19 Βουλγαρία 2002-09-28 17:51:26 34:51:26
61 Sato Ryoichi 138 Ιαπωνία 2002-09-28 17:52:40 34:52:40
62 Protopopoff Vincent 70 Γαλλία 2002-09-28 17:54:45 34:54:45
63 Pallaruelo Gilles 68 Γαλλία 2002-09-28 17:54:45 34:54:45
64 Lenaerts Edwin 46 Βέλγιο 2002-09-28 17:57:03 34:57:03
65 Laszlo Fendrik 187 Ουγγαρία 2002-09-28 17:57:10 34:57:10
66 Koyago Nobuaki 45 Ιαπωνία 2002-09-28 18:01:20 35:01:20
67 Selch Werner 198 Γερμανία 2002-09-28 18:05:45 35:05:45
68 Fukushima Hiroshi 118 Ιαπωνία 2002-09-28 18:05:57 35:05:57
69 Otsuka Yoshiki 108 Ιαπωνία 2002-09-28 18:10:42 35:10:42
70 Kajiwara Masaharu 141 Ιαπωνία 2002-09-28 18:14:22 35:14:22
71 Imai Hidehisa 104 Ιαπωνία 2002-09-28 18:16:23 35:16:23
72 Ito Norio 11 Ιαπωνία 2002-09-28 18:17:08 35:17:08
73 Onda Hiroaki 142 Ιαπωνία 2002-09-28 18:19:22 35:19:22
74 Eivindsen Eiolf 92 Νορβηγία 2002-09-28 18:19:22 35:19:22
75 Irie Tetsuo 121 Ιαπωνία 2002-09-28 18:22:21 35:22:21
76 Shimotani Takahiro 128 Ιαπωνία 2002-09-28 18:25:18 35:25:18
77 Ishihara Yoshiaki 152 Ιαπωνία 2002-09-28 18:26:51 35:26:51
78 Verdonck William 52 Βέλγιο 2002-09-28 18:28:10 35:28:10
79 Mitev Pierre 233 Γαλλία 2002-09-28 18:28:40 35:28:40
80 Laky Jindrich 101 Τσεχική Δημοκρατία 2002-09-28 18:34:55 35:34:55
81 Sill David John 45 Ηνωμένο Βασίλειο 2002-09-28 18:36:25 35:36:25
82 Yoshikoshi Osamu 148 Ιαπωνία 2002-09-28 18:41:09 35:41:09
83 Leinonen Seppo Tapio 4 Φινλανδία 2002-09-28 18:45:41 35:45:41
84 Nemes Attila 97 Ουγγαρία 2002-09-28 18:48:41 35:48:41
85 Horiguchi Kazuhiko 110 Ιαπωνία 2002-09-28 18:49:35 35:49:35
86 Kamei Tomotaka 127 Ιαπωνία 2002-09-28 18:50:45 35:50:45
87 Miyano Katsuyoshi 106 Ιαπωνία 2002-09-28 18:56:48 35:56:48
88 Ikeda Toshiki 77 Ιαπωνία 2002-09-28 18:59:02 35:59:02
89 Watanabe Sawako 159 Ιαπωνία 2002-09-28 18:59:50 35:59:50

Χορηγός Επικοινωνίας 

 


Χορηγοί

 

 

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.