2015

Γενικές πληροφορίες Αγώνα

ID Αγώνα 33
Τίτλος 2015
Έτος 2015
Συμμετέχοντες Αγώνα 374
Τερματίσαντες Αγώνα 175
Εκκίνηση Αγώνα 2015-09-25 07:00:00
Εκκίνηση Εγγραφών 2015-01-15 13:24:18
Τερματισμός Εγγραφών 2015-02-28 13:24:20

Γενικές πληροφορίες Σταθμών Ελέγχου

ID Σ.Ε. No. Ζωντανα χλμ στο επόμενο για τερματισμό
1 Έναρξη 0 0 3.9 246.8
2 Σ/Ε 01 1 3.9 5.4 242.9
3 Σ/Ε 02 2 9.3 4.5 237.5
4 Σ/Ε 03 3 13.8 5.7 233
5 Σ/Ε 04 4 19.5 3.2 227.3
6 Σ/Ε 05 5 22.7 2.3 224.1
7 Σ/Ε 06 6 25 4.2 221.8
8 Σ/Ε 07 7 29.2 3 217.6
9 Σ/Ε 08 8 32.2 3.1 214.6
10 Σ/Ε 09 9 35.3 3.5 211.5
11 Σ/Ε 10 10 38.8 3.4 208
12 Σ/Ε 11 11 42.2 3.5 204.6
13 Σ/Ε 12 12 45.7 3.1 201.1
14 Σ/Ε 13 13 48.8 2.4 198
15 Σ/Ε 14 14 51.2 3.5 195.6
16 Σ/Ε 15 15 54.7 3 192.1
17 Σ/Ε 16 16 57.7 3.2 189.1
18 Σ/Ε 17 17 60.9 4.2 185.9
19 Σ/Ε 18 18 65.1 4.7 181.7
20 Σ/Ε 19 19 69.8 4.2 177
21 Σ/Ε 20 20 74 3.5 172.8
22 Σ/Ε 21 21 77.5 2.5 169.3
23 Σ/Ε 22 22 80 3.4 166.8
24 Σ/Ε 23 23 83.4 4.3 163.4
25 Σ/Ε 24 24 87.7 3.3 159.1
26 Σ/Ε 25 25 91 2 155.8
27 Σ/Ε 26 26 93 4.1 153.8
28 Σ/Ε 27 27 97.1 3 149.7
29 Σ/Ε 28 28 100.1 2 146.7
30 Σ/Ε 29 29 102.1 3.8 144.7
31 Σ/Ε 30 30 105.9 3.9 140.9
32 Σ/Ε 31 31 109.8 3.1 137
33 Σ/Ε 32 32 112.9 3.9 133.9
34 Σ/Ε 33 33 116.8 3.4 130
35 Σ/Ε 34 34 120.2 3.1 126.6
36 Σ/Ε 35 35 123.3 4.1 123.5
37 Σ/Ε 36 36 127.4 2 119.4
38 Σ/Ε 37 37 129.4 3.2 117.4
39 Σ/Ε 38 38 132.6 3 114.2
40 Σ/Ε 39 39 135.6 4.2 111.2
41 Σ/Ε 40 40 139.8 3.3 107
42 Σ/Ε 41 41 143.1 2.7 103.7
43 Σ/Ε 42 42 145.8 2.5 101
44 Σ/Ε 43 43 148.3 3 98.5
45 Σ/Ε 44 44 151.3 2.6 95.5
46 Σ/Ε 45 45 153.9 3.5 92.9
47 Σ/Ε 46 46 157.4 2.1 89.4
48 Σ/Ε 47 47 159.5 2.3 87.3
49 Σ/Ε 48 48 161.8 2.7 85
50 Σ/Ε 49 49 164.5 2.5 82.3
51 Σ/Ε 50 50 167 2.8 79.8
52 Σ/Ε 51 51 169.8 1.7 77
53 C/P 52 52 171.5 4 75.3
54 Σ/Ε 53 53 175.5 2 71.3
55 Σ/Ε 54 54 177.5 1.3 69.3
56 Σ/Ε 55 55 178.8 4.7 68
57 Σ/Ε 56 56 183.5 2.6 63.3
58 Σ/Ε 57 57 186.1 3.2 60.7
59 Σ/Ε 58 58 189.3 2.5 57.5
60 Σ/Ε 59 59 191.8 3.5 55
61 Σ/Ε 60 60 195.3 3.3 51.5
62 Σ/Ε 61 61 198.6 3.7 48.2
63 Σ/Ε 62 62 202.3 4.1 44.5
64 Σ/Ε 63 63 206.4 3.5 40.4
65 Σ/Ε 64 64 209.9 2.4 36.9
66 Σ/Ε 65 65 212.3 3.4 34.5
67 Σ/Ε 66 66 215.7 6.5 31.1
68 Σ/Ε 67 67 222.2 1.2 24.6
69 Σ/Ε 68 68 223.4 3.3 23.4
70 Σ/Ε 69 69 226.7 4.7 20.1
71 Σ/Ε 70 70 231.4 2.1 15.4
72 Σ/Ε 71 71 233.5 3.1 13.3
73 Σ/Ε 72 72 236.6 4.7 10.2
74 Σ/Ε 73 73 241.3 3.1 5.5
75 Σ/Ε 74 74 244.4 2.4 2.4
76 Τερματισμός 75 246.8 0 0

Συμμετέχοντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Εθνικότητα
1 Athanasiadis Stavros 1 Ελλάδα Ελλάδα
2 Mastroperros Panayiotis 2 Ελλάδα Ελλάδα
3 Matthaiou Amalia 3 Ελλάδα Ελλάδα
4 Kourkourikis Ioannis 4 Ελλάδα Ελλάδα
5 Papakostas Ioannis 5 Ελλάδα Ελλάδα
6 Fournaris Marios 6 Ελλάδα Ελλάδα
7 Karametsos Christos 7 Ελλάδα Ελλάδα
8 Petropoulos Nikolaos 8 Ελλάδα Ελλάδα
9 Terzi Angela 9 Ελλάδα Ελλάδα
10 Pappas Spiros 10 Ελλάδα Ελλάδα
11 Kofinis Kostas 11 Ελλάδα Ελλάδα
12 Kamarianakis Andreas 12 Ελλάδα Ελλάδα
13 Krystallis Georgios 13 Ελλάδα Ελλάδα
14 Tsagkeras George 14 Ελλάδα Ελλάδα
15 Sakellaris Kostas 15 Ελλάδα Ελλάδα
16 Chatzis Chris 16 Ελλάδα Ελλάδα
17 Papathanasopoulos Argyrios 17 Ελλάδα Ελλάδα
18 Psaradakis Emmanouil 18 Δανία Ελλάδα
19 Stimoniaris Athanasios 19 Ελλάδα Ελλάδα
20 Bakas Vagelis 20 Ελλάδα Ελλάδα
21 Koutsioukos Georgios 21 Ελλάδα Ελλάδα
22 Gogos Ey. Apollonios 22 Ελλάδα Ελλάδα
23 Kafkopoulos Vasilios 23 Ελλάδα Ελλάδα
24 Reizis Ioannis 24 Ελλάδα Ελλάδα
25 Goulomitros Athanasios 25 Ελλάδα Ελλάδα
26 Anastasiadis Stergios 26 Ελλάδα Ελλάδα
27 Karaiosif Ilias 27 Ελλάδα Ελλάδα
28 Polychronidis Ioannis 28 Ελλάδα Ελλάδα
29 Tsiakiris Doukas 29 Ελλάδα Ελλάδα
30 Akiyama Shigenori 30 Ιαπωνία Ιαπωνία
31 Aotani Mizuki 32 Ιαπωνία Ιαπωνία
32 Bando Yoshiaki 33 Ιαπωνία Ιαπωνία
33 Fujita Katsumi 34 Ιαπωνία Ιαπωνία
34 Fukushima Hiroshi 35 Ιαπωνία Ιαπωνία
35 Furuyama Takako 36 Ιαπωνία Ιαπωνία
36 Nobuki Hayashi 37 Ιαπωνία Ιαπωνία
37 Hira Ryoichi 38 Ιαπωνία Ιαπωνία
38 Hotoku Shinobu 39 Ιαπωνία Ιαπωνία
39 Ikeda Jin 40 Ιαπωνία Ιαπωνία
40 Iwai Kozue 41 Ιαπωνία Ιαπωνία
41 Kakizaki Mieko 42 Ιαπωνία Ιαπωνία
42 Kakizaki Yuichi 43 Ιαπωνία Ιαπωνία
43 Keira Chisato 44 Ιαπωνία Ιαπωνία
44 Keira Mitsuaki 45 Ιαπωνία Ιαπωνία
45 Kikuchi Nobuaki 46 Ιαπωνία Ιαπωνία
46 Kiso Tetsuo 47 Ιαπωνία Ιαπωνία
47 Kobayashi Takeharu 48 Ιαπωνία Ιαπωνία
48 Kochi Hayato 49 Ιαπωνία Ιαπωνία
49 Koike Tomoe 50 Ιαπωνία Ιαπωνία
50 Kuroda Hideki 51 Ιαπωνία Ιαπωνία
51 Kusumoto Toshihide 52 Ιαπωνία Ιαπωνία
52 Matsuo Kyoko 53 Ιαπωνία Ιαπωνία
53 Maruyama Kazumi 54 Ιαπωνία Ιαπωνία
54 Matsuda Yoshiko 55 Ιαπωνία Ιαπωνία
55 Miwa Shotaro 56 Ιαπωνία Ιαπωνία
56 Murata Minoru 57 Ιαπωνία Ιαπωνία
57 Nakagawa Toshifumi 58 Ιαπωνία Ιαπωνία
58 Nakamura Tatsuo 59 Σιγκαπούρη Ιαπωνία
59 Nakashima Tsuyoshi 60 Ιαπωνία Ιαπωνία
60 Nakayama Kei 61 Ιαπωνία Ιαπωνία
61 Nishimura Hirouki 62 Ιαπωνία Ιαπωνία
62 Ohdachi Haruka 63 Ιαπωνία Ιαπωνία
63 Okamoto Naoki 64 Ιαπωνία Ιαπωνία
64 Ota Tetsuya 65 Ιαπωνία Ιαπωνία
65 Otaki Masayuki 66 Ιαπωνία Ιαπωνία
66 Owada Minoru 67 Ιαπωνία Ιαπωνία
67 Sakai Yuji 69 Ιαπωνία Ιαπωνία
68 Sato Chinatsu 70 Ιαπωνία Ιαπωνία
69 Sato Hiroshi 71 Ιαπωνία Ιαπωνία
70 Sato Toshiyasu 72 Ιαπωνία Ιαπωνία
71 Seki Junichi 73 Ιαπωνία Ιαπωνία
72 Shigemi Takayoshi 74 Ιαπωνία Ιαπωνία
73 Shinzawa Hidenori 75 Ιαπωνία Ιαπωνία
74 Shirakura Takahiro 76 Ιαπωνία Ιαπωνία
75 Sonoda Yoshihito 77 Ιαπωνία Ιαπωνία
76 Suzuki Taishi 78 Ιαπωνία Ιαπωνία
77 Takano Mariko 79 Ιαπωνία Ιαπωνία
78 Takeda Kenji 80 Ιαπωνία Ιαπωνία
79 Takeda Kunihiro 81 Ιαπωνία Ιαπωνία
80 Tanaka Shinichiro 82 Ιαπωνία Ιαπωνία
81 Umezawa Isao 83 Ιαπωνία Ιαπωνία
82 Wakaki Kurumi 84 Ιαπωνία Ιαπωνία
83 Yamada Hiroaki 85 Ιαπωνία Ιαπωνία
84 Yano Satoshi 86 Ιαπωνία Ιαπωνία
85 Yasuda Yoshihiro 87 Ιαπωνία Ιαπωνία
86 Yonezawa Harufumi 88 Ιαπωνία Ιαπωνία
87 Dittmar Volker 90 Γερμανία Γερμανία
88 Fuchs Thomas 91 Γερμανία Γερμανία
89 Goebel Dietmar 92 Γερμανία Γερμανία
90 Maughan Grant 93 Αυστραλία Αυστραλία
91 Gschiel Anton 94 Αυστρία Αυστρία
92 Dejaeger-Braet luc 95 Βέλγιο Βέλγιο
93 Doumont Bernard 96 Βέλγιο Βέλγιο
94 Vanmolecot Steven 97 Βέλγιο Βέλγιο
95 Papadopoulos Andreas 99 Κύπρος Κύπρος
96 Brunner Radek 100 Τσεχική Δημοκρατία Τσεχική Δημοκρατία
97 Cinciala Michal 101 Τσεχική Δημοκρατία Τσεχική Δημοκρατία
98 Oralek Daniel 102 Τσεχική Δημοκρατία Τσεχική Δημοκρατία
99 Sedlak Pavel 103 Τσεχική Δημοκρατία Τσεχική Δημοκρατία
100 Christensen John Hornbech 104 Δανία Δανία
101 Hav Thomsen Anja 105 Δανία Δανία
102 Forsell Marko 107 Φινλανδία Φινλανδία
103 Harkonen Timo 108 Φινλανδία Φινλανδία
104 Honkala Noora 109 Φινλανδία Φινλανδία
105 Tommola Ville 110 Φινλανδία Φινλανδία
106 Välipirtti Vesa 111 Φινλανδία Φινλανδία
107 Da Cunha Manuel 112 Γαλλία Γαλλία
108 Pallaruelo Angel 113 Γαλλία Γαλλία
109 Pallaruelo Gilles 114 Γαλλία Γαλλία
110 Segui Gerard 115 Γαλλία Γαλλία
111 Segui Philippe 116 Γαλλία Γαλλία
112 Lubics Szilvia 117 Ουγγαρία Ουγγαρία
113 Vajda Zoltan 118 Ουγγαρία Ουγγαρία
114 Veress Béla 119 Ουγγαρία Ουγγαρία
115 Kamrani Behnam 120 Ιράν, Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, Ισλαμική Δημοκρατία του
116 Gallen Eddie 121 Ιρλανδία Ιρλανδία
117 Klimas Thomas 122 Ιρλανδία Ιρλανδία
118 Lee Anthony 123 Ιρλανδία Ιρλανδία
119 Krauz Gilad 124 Ισραήλ Ισραήλ
120 Rozenfeld Ariel 125 Ισραήλ Ισραήλ
121 Accarino Francesco 126 Ιταλία Ιταλία
122 Lutterotti Sonia 127 Ιταλία Ιταλία
123 Magliano Franco 128 Ιταλία Ιταλία
124 Morstabilini Luca 129 Ιταλία Ιταλία
125 Paganelli Andrea 130 Ιταλία Ιταλία
126 Sobrino Gian Paolo 131 Ιταλία Ιταλία
127 Zecchino Luisa 132 Ιταλία Ιταλία
128 Ng Seow Kong 133 Μαλαισία Μαλαισία
129 Mo idrissi 135 Μαρόκο Μαρόκο
130 Eivindsen Eiolf 136 Νορβηγία Νορβηγία
131 Kujawinski Artur 137 Πολωνία Πολωνία
132 Kurylo Piotr 138 Πολωνία Πολωνία
133 Jarosław Oleksy 139 Πολωνία Πολωνία
134 Dessy Luigi 140 Πουέρτο Ρίκο Πουέρτο Ρίκο
135 Bögi Alexander 141 Σλοβακία Σλοβακία
136 Nuñez Rodriguez Luis Alberto 142 Ισπανία Ισπανία
137 Pasarin Gayoso Oscar 143 Ισπανία Ισπανία
138 Bretan Ivan 144 Σουηδία Σουηδία
139 Ramstrom Jan-Erik 145 Σουηδία Σουηδία
140 Själin Max 146 Σουηδία Σουηδία
141 Välitalo Dan 147 Σουηδία Σουηδία
142 Chang Chih-Ming 148 Chinese Taipei Chinese Taipei
143 Huang Kun-Peng 149 Chinese Taipei Chinese Taipei
144 Chen Shih-Wei 150 unknown unknown
145 Li Wang Chang 151 Chinese Taipei Chinese Taipei
146 Ali Paul 152 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
147 Anderson Mimi 153 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
148 Corderoy Paul 155 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
149 Cowdry Tremayne 156 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
150 Eccles Lawrence 157 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
151 Ellis Miles James 158 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
152 Holmes Jamie 160 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
153 Ilott Martin 161 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
154 Lawson Dan 162 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
155 Maley Sean 163 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
156 Rowlinson Paul 164 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
157 Thomas Ian 165 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
158 Volanthen John 166 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
159 Benjamin Chris 167 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
160 Costa Amy 168 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
161 Nana Andrei 171 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
162 Wardian Michael 172 unknown unknown
163 Zemach Ken 173 unknown unknown
164 Matyazic Mark 174 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
165 Mustala Ari 175 Φινλανδία Φινλανδία
166 Weiss Nadine 176 Γαλλία Γαλλία
167 Aguilar Eduardo Enrique 177 Ιταλία Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
168 Mavrikios Christos 178 Ελλάδα Ελλάδα
169 Alertas George 179 Ελλάδα Ελλάδα
170 Giese Ralf 181 Γερμανία Γερμανία
171 Baldi Monica 182 Ιταλία Ιταλία
172 Bardelli Riccardo 183 Ιταλία Ιταλία
173 Bec Herve 184 Γαλλία Γαλλία
174 Soerensen Palle 185 Δανία Δανία
175 Palmans Peter 186 Βέλγιο Βέλγιο
176 Aghajari Sirus 187 Δανία Δανία
177 Langpeter Hilmar 188 Γερμανία Γερμανία
178 Sándor Bajcsi 189 Ουγγαρία Ουγγαρία
179 Ganter Martin 190 Γερμανία Γερμανία
180 Ree Per 192 Δανία Δανία
181 Radzikowski Andrzej 193 Πολωνία Πολωνία
182 Hillaire christophe 194 Γαλλία Γαλλία
183 Bubendorfer Thomas 195 Αυστρία Αυστρία
184 Liarmakopoulos Ioannis 196 Ελλάδα Ελλάδα
185 Saoute Mohamed 197 Μαρόκο Μαρόκο
186 Roman Chris 198 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
187 Schnaitter Karl 199 unknown unknown
188 Borlenghi Federico 200 Ιταλία Ιταλία
189 Lantink Jan-Albert 201 Ολλανδία Ολλανδία
190 Striednig Ulrike 202 Αυστρία Αυστρία
191 Muzhetckii Nikolai 203 Ρωσική Ομοσπονδία Ρωσική Ομοσπονδία
192 Szabó Zoltan dr. 204 Ουγγαρία Ουγγαρία
193 Thalmann Markus 205 Αυστρία Αυστρία
194 Velička Ondřej 206 Τσεχική Δημοκρατία Τσεχική Δημοκρατία
195 Pedersen Brian 207 Δανία Δανία
196 Hokes Martin 208 Τσεχική Δημοκρατία Τσεχική Δημοκρατία
197 Law Sharon 209 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
198 Robbins Pat 210 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
199 Chatzigeorgiadis Emmanouil 211 Ελλάδα Ελλάδα
200 Makridakis Agisilaos 212 Ελλάδα Ελλάδα
201 Papachristos Panagiotis 213 Ελλάδα Ελλάδα
202 Bustos Stephen Patrick 214 Ισλανδία Ισλανδία
203 Badics Attila 215 Ουγγαρία Ουγγαρία
204 Wurm Harald 216 Αυστρία Αυστρία
205 Hallgren Rikard 217 Σουηδία Σουηδία
206 Robnik Natasa 218 Σλοβενία Σλοβενία
207 Abdakovic Mirsad 219 Βοσνία και Ερζεγοβίνη Βοσνία και Ερζεγοβίνη
208 Dieroff Maik 220 Γερμανία Γερμανία
209 Dalbosco Flavio 221 Ιταλία Ιταλία
210 Heinlein Marika 222 Γερμανία Γερμανία
211 Leu Oliver 223 Γερμανία Γερμανία
212 Botes Michael 224 Νότια Αφρική Νότια Αφρική
213 Bahlcke Annett 225 Γερμανία Γερμανία
214 Fasilis Georgios 226 Ελλάδα Ελλάδα
215 Panos Georgios 227 Ελλάδα Ελλάδα
216 Koutios Dimitris 228 Ελλάδα Ελλάδα
217 Zoeller Lara 229 unknown unknown
218 Sideridis Nikolaos 230 Ελλάδα Ελλάδα
219 Polichronidis Theodoros 231 Ελλάδα Ελλάδα
220 Cudin Ivan 232 Ιταλία Ιταλία
221 Celikbas Aykut 233 Τουρκία Τουρκία
222 Leost Ronan 234 Γαλλία Γαλλία
223 Mäder Gawan 235 Γερμανία Γερμανία
224 Pfeifer Bernhard 236 Γερμανία Γερμανία
225 Ethore Sylvain 237 Γαλλία Γαλλία
226 kankaanmaki Marianne 239 Φινλανδία Φινλανδία
227 Koncz Levente 240 Ουγγαρία Ουγγαρία
228 Becker Mark 241 Γερμανία Γερμανία
229 Hakata Ken 242 Σουηδία Σουηδία
230 Berggren Marcus 243 Σουηδία Σουηδία
231 Werbonat Jens 244 Γερμανία Γερμανία
232 Alonso Nava Xabier 245 Ισπανία Ισπανία
233 Chaigne Olivier 246 Γαλλία Γαλλία
234 Zielinski Marcin 248 Πολωνία Πολωνία
235 Benezis Gerasimos 249 Ελλάδα Ελλάδα
236 Nagy Katalin 250 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
237 Teunissen Silvio 251 Ολλανδία Ολλανδία
238 Thoms Stu 252 Γερμανία Γερμανία
239 Clifton Eric 255 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
240 Westerlin Henrik 256 Ελβετία Δανία
241 Sipos Jozsef 257 Ουγγαρία Ουγγαρία
242 Vajda Anita 258 Ουγγαρία Ουγγαρία
243 Sourice Wilfried 259 Γαλλία Γαλλία
244 Baier Andreas 260 Γερμανία Γερμανία
245 Daum Stefan 261 Γερμανία Γερμανία
246 Horschig Kai 262 Γερμανία Γερμανία
247 Nilrud Annika 263 Σουηδία Σουηδία
248 Alves Itamar Bernardineli 264 Βραζιλία Βραζιλία
249 Dagnino Gean Ivan 265 Μεξικό Μεξικό
250 Leysen Patrick 266 Βέλγιο Βέλγιο
251 Brunon Jean-Philippe 267 Γαλλία Γαλλία
252 Ziefle Herbert 268 Γερμανία Γερμανία
253 Brandt Michael 269 Γερμανία Γερμανία
254 Joziasse Giel 270 Ολλανδία Ολλανδία
255 Farrugia Nathan 271 Μάλτα Μάλτα
256 Chalvadakis Georgios 272 Ελλάδα Ελλάδα
257 Alevrakis Ioannis 273 Ελλάδα Ελλάδα
258 Pekrides Nikolaos 274 Ελλάδα Ελλάδα
259 Xanthopoulos Leonidas 275 Ελλάδα Ελλάδα
260 Agathos Spyros 276 Ελλάδα Ελλάδα
261 Zachariadis Georgios 277 Ελλάδα Ελλάδα
262 Tsekouras Alexandros 278 Ελλάδα Ελλάδα
263 Stout Paul 279 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
264 Razelos Dimitrios 280 Ελλάδα Ελλάδα
265 Bergmann Heike 281 Γερμανία Γερμανία
266 Karl Hubert 282 Γερμανία Γερμανία
267 Springfeldt Maik 283 Γερμανία Γερμανία
268 Patricia Verschuere 284 Βέλγιο Βέλγιο
269 Sessions Matthew 285 Καναδάς Καναδάς
270 Hansen Kim 286 Δανία Δανία
271 Kokholm Thomas Herbert 287 Δανία Δανία
272 Lassen Frederik 288 Δανία Δανία
273 Klasila Janne 289 Φινλανδία Φινλανδία
274 Ranta Kari 290 Φινλανδία Φινλανδία
275 Pradas Juan carlos 291 Γαλλία Γαλλία
276 Lam Ka Hei 292 unknown unknown
277 Lajko Csaba 293 Ουγγαρία Ουγγαρία
278 Low Andras 294 Ουγγαρία Ουγγαρία
279 Máténé Varju Edit 295 Ουγγαρία Ουγγαρία
280 Nemeth Zoltan 296 Ουγγαρία Ουγγαρία
281 Baccini Luca 297 Ιταλία Ιταλία
282 Bonfiglio Marco 298 Ιταλία Ιταλία
283 Romagnolo Diego 299 Ιταλία Ιταλία
284 van den Haak Leonie 300 Ολλανδία Ολλανδία
285 Giemza Stanisław 301 Πολωνία Πολωνία
286 Uzik Jan 302 Σλοβακία Σλοβακία
287 Teres Costa Xesc ( Francisco) 303 Ισπανία Ισπανία
288 Wykes Isobel 305 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
289 Romero Jason 306 Πουέρτο Ρίκο Πουέρτο Ρίκο
290 Hyppola Tero 307 Φινλανδία Φινλανδία
291 Unoki Katie 308 Ιαπωνία Ιαπωνία
292 Falbo Traci 309 unknown unknown
293 Oliveri Virginia 310 Ιταλία Ιταλία
294 Barnes Pablo 311 Αργεντινή Αργεντινή
295 Ružek Slavomír 312 Σλοβακία Σλοβακία
296 Bochons Eusebio 314 Ελβετία Ελβετία
297 Katsarakis Efstathios 316 Ελλάδα Ελλάδα
298 Pratilas Loukas 317 Ελλάδα Ελλάδα
299 Steele Jonathan 318 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
300 Zdon Bill 319 unknown unknown
301 Dimopoulos Ioannis 321 Ελλάδα Ελλάδα
302 Masouras Christos 322 Ελλάδα Ελλάδα
303 Zirinidis Stilianos 323 Ελλάδα Ελλάδα
304 Reus Florian 324 Γερμανία Γερμανία
305 Gusmao Carlos Henrique Rufino 325 Βραζιλία Βραζιλία
306 Montagner Stefano 326 Ιταλία Ιταλία
307 Verona Stefano 327 Ιταλία Ιταλία
308 Myers George 328 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
309 Schad Gunnar 329 Γερμανία Γερμανία
310 Hearn Bob 330 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
311 Choi Sung ho 331 Χονγκ Κονγκ, Ειδ. Διοικ. Περ. Κίνας Κορέα, Δημοκρατία της
312 Conraux Emmanuel 332 Γαλλία Γαλλία
313 Zambon Andrea 333 Ιταλία Ιταλία
314 Luud Aivar 334 Εσθονία Εσθονία
315 De Paola Loris 335 Ιταλία Ιταλία
316 Ankers Brian 336 Ιρλανδία Ιρλανδία
317 Devilee Esther 337 Ολλανδία Ολλανδία
318 Vojnic Zelic Igor 338 Σερβία Σερβία
319 Jehanno Veronique 339 Γαλλία Γαλλία
320 Benisis Ioannis 340 Ελλάδα Ελλάδα
321 Silva Pedro 341 Ουρουγουάη Ουρουγουάη
322 Hannon Don 342 Ιρλανδία Ιρλανδία
323 Penttinen Pasi 343 Φινλανδία Φινλανδία
324 Nilovs Valdis 344 Λετονία Λετονία
325 Simonyi Balázs 345 Ουγγαρία Ουγγαρία
326 Brusamento Lorena 346 Ιταλία Ιταλία
327 Andersson Mikael 347 Σουηδία Σουηδία
328 Malinowski Zbigniew 348 Πολωνία Πολωνία
329 Matsades Manolis 349 Ελλάδα Ελλάδα
330 Tasios Giorgos 350 Ελλάδα Ελλάδα
331 Konstas Loukas 351 Ελλάδα Ελλάδα
332 Krupski Dave 352 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
333 Venti Alyson 354 unknown unknown
334 Vogel Stephan 355 Κατάρ Γερμανία
335 Christian Dilmi 356 Γαλλία Γαλλία
336 Pinnington Robert Edward 358 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
337 Thorström Jaana 359 Φινλανδία Φινλανδία
338 Steene Johan 360 Σουηδία Σουηδία
339 Falk Andreas 361 Σουηδία Σουηδία
340 Farinazzo Marco 362 Βραζιλία Βραζιλία
341 Skadins Laimonis 363 Λετονία Λετονία
342 Samuele Fabrizio 364 Ιταλία Ιταλία
343 Cordisco German 365 Αργεντινή Αργεντινή
344 Cordoba Martin 366 Αργεντινή Αργεντινή
345 Dalle Nogare Marco Stéfano 367 Αργεντινή Αργεντινή
346 Perez Eduardo Marcelo 368 Αργεντινή Αργεντινή
347 Petracci Fernando 369 Αργεντινή Αργεντινή
348 Tabbita Mauricio 370 Αργεντινή Αργεντινή
349 Oliveira Joao 371 Πορτογαλία Πορτογαλία
350 Johnson Antonia 372 Ηνωμένο Βασίλειο Νεα Ζηλανδια
351 Cloke Neil 373 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
352 Gardner Connie 374 unknown unknown
353 Sagan Lukasz 376 Πολωνία Πολωνία
354 Martin-Consani Debbie 377 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
355 Kreidl Csaba 379 Ουγγαρία Ουγγαρία
356 Costi Fabio 380 Ιταλία Ιταλία
357 Lundgren Tobias 381 Σουηδία Σουηδία
358 Kapirakis Georgios 383 Ελλάδα Ελλάδα
359 Ahlholm Tuula 384 Φινλανδία Φινλανδία
360 Tsiolakis Tasos 385 Ελλάδα Ελλάδα
361 Torok-llyes Laszlo 386 Ουγγαρία Ουγγαρία
362 Lo Wei-Ming 387 unknown unknown
363 Paz Eden 388 Ισραήλ Ισραήλ
364 Pehnec David 389 Σλοβενία Σλοβενία
365 Petersen Heine Hove 390 Δανία Δανία
366 Schmid Thomas 391 Ισπανία Ισπανία
367 Leonelli Nicola 392 Ιταλία Ιταλία
368 Drago Daniele 393 Ιταλία Ιταλία
369 rodrigues da silva zilma 395 Βραζιλία Βραζιλία
370 Smeds Stefan Smeds 396 Φινλανδία Φινλανδία
371 Wu Sheng Ming 397 Chinese Taipei Chinese Taipei
372 lacherest tristan 398 Γαλλία Γαλλία
373 Pirgelis Ioannis 399 Ελλάδα Ελλάδα
374 Simos Nikolaos 400 Ελλάδα Ελλάδα

Τερματίσαντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Χώρα Ημερα/Ώρα Τερματισμού Χρόνος Τερματισμού
1 Reus Florian 324 Γερμανία 2015-09-26 06:17:31 23:16:44
2 Lawson Dan 162 Ηνωμένο Βασίλειο 2015-09-26 06:53:32 23:53:05
3 Hansen Kim 286 Δανία 2015-09-26 06:54:37 23:53:52
4 Nagy Katalin 250 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 2015-09-26 08:07:12 25:06:05
5 Leu Oliver 223 Γερμανία 2015-09-26 08:51:42 25:50:47
6 Westerlin Henrik 256 Ελβετία 2015-09-26 09:19:28 26:18:49
7 Cudin Ivan 232 Ιταλία 2015-09-26 09:19:29 26:18:04
8 Klasila Janne 289 Φινλανδία 2015-09-26 09:23:39 26:23:16
9 Venti Alyson 354 unknown 2015-09-26 09:50:51 26:49:51
10 Takeda Kenji 80 Ιαπωνία 2015-09-26 09:58:25 26:57:13
11 Shigemi Takayoshi 74 Ιαπωνία 2015-09-26 10:17:26 27:16:43
12 Oliveira Joao 371 Πορτογαλία 2015-09-26 10:30:26 27:29:09
13 Petropoulos Nikolaos 8 Ελλάδα 2015-09-26 10:40:24 27:39:38
14 Thoms Stu 252 Γερμανία 2015-09-26 11:10:09 28:09:23
15 Kourkourikis Ioannis 4 Ελλάδα 2015-09-26 11:22:46 28:21:52
16 Steene Johan 360 Σουηδία 2015-09-26 11:42:41 28:41:20
17 Radzikowski Andrzej 193 Πολωνία 2015-09-26 11:44:05 28:43:05
18 Bonfiglio Marco 298 Ιταλία 2015-09-26 11:44:05 28:43:12
19 Dimopoulos Ioannis 321 Ελλάδα 2015-09-26 11:45:33 28:44:26
20 Bakas Vagelis 20 Ελλάδα 2015-09-26 11:45:33 28:44:39
21 Vajda Zoltan 118 Ουγγαρία 2015-09-26 12:08:39 29:07:55
22 Ranta Kari 290 Φινλανδία 2015-09-26 12:09:19 29:08:18
23 Kiso Tetsuo 47 Ιαπωνία 2015-09-26 12:11:44 29:11:06
24 Nakayama Kei 61 Ιαπωνία 2015-09-26 12:11:46 29:11:02
25 Lubics Szilvia 117 Ουγγαρία 2015-09-26 12:18:44 29:17:37
26 Hyppola Tero 307 Φινλανδία 2015-09-26 12:26:21 29:25:56
27 Robnik Natasa 218 Σλοβενία 2015-09-26 12:27:15 29:26:16
28 Hearn Bob 330 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 2015-09-26 12:35:12 29:34:08
29 Barnes Pablo 311 Αργεντινή 2015-09-26 12:35:59 29:35:10
30 Brunner Radek 100 Τσεχική Δημοκρατία 2015-09-26 13:14:29 30:13:46
31 Penttinen Pasi 343 Φινλανδία 2015-09-26 13:16:24 30:15:23
32 Leonelli Nicola 392 Ιταλία 2015-09-26 13:19:13 30:17:45
33 Farinazzo Marco 362 Βραζιλία 2015-09-26 13:34:32 30:33:41
34 Martin-Consani Debbie 377 Ηνωμένο Βασίλειο 2015-09-26 13:36:01 30:34:49
35 Rozenfeld Ariel 125 Ισραήλ 2015-09-26 13:45:37 30:44:50
36 Brunon Jean-Philippe 267 Γαλλία 2015-09-26 13:47:09 30:45:49
37 Striednig Ulrike 202 Αυστρία 2015-09-26 13:48:36 30:47:37
38 Thalmann Markus 205 Αυστρία 2015-09-26 13:49:44 30:49:00
39 Zemach Ken 173 unknown 2015-09-26 13:58:54 30:57:30
40 Petracci Fernando 369 Αργεντινή 2015-09-26 14:03:07 31:02:24
41 Giese Ralf 181 Γερμανία 2015-09-26 14:12:29 31:11:07
42 Gallen Eddie 121 Ιρλανδία 2015-09-26 14:12:49 31:11:23
43 Celikbas Aykut 233 Τουρκία 2015-09-26 14:20:24 31:19:35
44 Miwa Shotaro 56 Ιαπωνία 2015-09-26 14:21:48 31:21:33
45 Okamoto Naoki 64 Ιαπωνία 2015-09-26 14:21:49 31:20:35
46 Suzuki Taishi 78 Ιαπωνία 2015-09-26 14:27:12 31:26:35
47 Malinowski Zbigniew 348 Πολωνία 2015-09-26 14:33:04 31:32:42
48 Thomas Ian 165 Ηνωμένο Βασίλειο 2015-09-26 14:33:53 31:32:38
49 Nana Andrei 171 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 2015-09-26 14:44:46 31:43:17
50 Lam Ka Hei 292 unknown 2015-09-26 14:48:00 31:47:21
51 Maughan Grant 93 Αυστραλία 2015-09-26 15:05:06 32:04:06
52 Saoute Mohamed 197 Μαρόκο 2015-09-26 15:06:12 32:05:03
53 Skadins Laimonis 363 Λετονία 2015-09-26 15:07:05 32:06:30
54 Langpeter Hilmar 188 Γερμανία 2015-09-26 15:14:49 32:13:56
55 Werbonat Jens 244 Γερμανία 2015-09-26 15:14:49 32:14:01
56 Xanthopoulos Leonidas 275 Ελλάδα 2015-09-26 15:21:50 32:20:42
57 Pirgelis Ioannis 399 Ελλάδα 2015-09-26 15:21:50 32:20:42
58 Schnaitter Karl 199 unknown 2015-09-26 15:22:47 32:21:44
59 Umezawa Isao 83 Ιαπωνία 2015-09-26 15:24:06 32:22:57
60 Agathos Spyros 276 Ελλάδα 2015-09-26 15:30:46 32:29:29
61 Wykes Isobel 305 Ηνωμένο Βασίλειο 2015-09-26 15:33:16 32:32:02
62 Ali Paul 152 Ηνωμένο Βασίλειο 2015-09-26 15:36:00 32:34:48
63 Eccles Lawrence 157 Ηνωμένο Βασίλειο 2015-09-26 15:36:49 32:35:39
64 Zambon Andrea 333 Ιταλία 2015-09-26 15:38:56 32:37:31
65 Välitalo Dan 147 Σουηδία 2015-09-26 15:46:05 32:44:41
66 Velička Ondřej 206 Τσεχική Δημοκρατία 2015-09-26 15:56:16 32:55:28
67 Shirakura Takahiro 76 Ιαπωνία 2015-09-26 15:58:53 32:57:52
68 Dejaeger-Braet luc 95 Βέλγιο 2015-09-26 16:02:16 33:01:01
69 Gusmao Carlos Henrique Rufino 325 Βραζιλία 2015-09-26 16:08:43 33:07:41
70 Chatzis Chris 16 Ελλάδα 2015-09-26 16:09:46 33:08:35
71 Lundgren Tobias 381 Σουηδία 2015-09-26 16:17:06 33:15:49
72 Anastasiadis Stergios 26 Ελλάδα 2015-09-26 16:20:59 33:20:31
73 Bubendorfer Thomas 195 Αυστρία 2015-09-26 16:29:04 33:27:38
74 Klimas Thomas 122 Ιρλανδία 2015-09-26 16:29:29 33:28:02
75 Nakashima Tsuyoshi 60 Ιαπωνία 2015-09-26 16:30:24 33:29:39
76 Samuele Fabrizio 364 Ιταλία 2015-09-26 16:36:52 33:35:52
77 Bergmann Heike 281 Γερμανία 2015-09-26 16:36:58 33:36:07
78 Bochons Eusebio 314 Ελβετία 2015-09-26 16:37:49 33:36:59
79 Teres Costa Xesc ( Francisco) 303 Ισπανία 2015-09-26 16:37:51 33:37:04
80 Otaki Masayuki 66 Ιαπωνία 2015-09-26 16:44:05 33:43:20
81 Psaradakis Emmanouil 18 Δανία 2015-09-26 16:49:03 33:48:14
82 Benezis Gerasimos 249 Ελλάδα 2015-09-26 16:49:41 33:48:47
83 Yasuda Yoshihiro 87 Ιαπωνία 2015-09-26 16:49:49 33:48:59
84 Nilrud Annika 263 Σουηδία 2015-09-26 16:49:56 33:48:37
85 Choi Sung ho 331 Χονγκ Κονγκ, Ειδ. Διοικ. Περ. Κίνας 2015-09-26 16:53:18 33:51:56
86 Dieroff Maik 220 Γερμανία 2015-09-26 17:00:23 33:59:45
87 Dessy Luigi 140 Πουέρτο Ρίκο 2015-09-26 17:01:33 34:00:50
88 Honkala Noora 109 Φινλανδία 2015-09-26 17:02:23 34:01:01
89 Smeds Stefan Smeds 396 Φινλανδία 2015-09-26 17:02:25 34:01:01
90 Cloke Neil 373 Ηνωμένο Βασίλειο 2015-09-26 17:02:55 34:01:42
91 Papathanasopoulos Argyrios 17 Ελλάδα 2015-09-26 17:05:01 34:04:31
92 Christian Dilmi 356 Γαλλία 2015-09-26 17:05:35 34:04:45
93 Zoeller Lara 229 unknown 2015-09-26 17:06:14 34:04:52
94 Alonso Nava Xabier 245 Ισπανία 2015-09-26 17:07:34 34:05:45
95 Pasarin Gayoso Oscar 143 Ισπανία 2015-09-26 17:10:15 34:09:25
96 Krauz Gilad 124 Ισραήλ 2015-09-26 17:12:15 34:11:04
97 Hira Ryoichi 38 Ιαπωνία 2015-09-26 17:14:00 34:12:54
98 Sato Hiroshi 71 Ιαπωνία 2015-09-26 17:14:11 34:13:12
99 Fujita Katsumi 34 Ιαπωνία 2015-09-26 17:15:14 34:14:40
100 Yano Satoshi 86 Ιαπωνία 2015-09-26 17:21:29 34:20:13
101 Sagan Lukasz 376 Πολωνία 2015-09-26 17:24:10 34:23:47
102 Koutios Dimitris 228 Ελλάδα 2015-09-26 17:30:36 34:29:49
103 Kapirakis Georgios 383 Ελλάδα 2015-09-26 17:35:38 34:34:23
104 Doumont Bernard 96 Βέλγιο 2015-09-26 17:38:45 34:37:44
105 Conraux Emmanuel 332 Γαλλία 2015-09-26 17:38:46 34:37:49
106 Aotani Mizuki 32 Ιαπωνία 2015-09-26 17:39:24 34:38:47
107 Hotoku Shinobu 39 Ιαπωνία 2015-09-26 17:39:30 34:38:50
108 Aghajari Sirus 187 Δανία 2015-09-26 17:39:56 34:38:28
109 Teunissen Silvio 251 Ολλανδία 2015-09-26 17:40:38 34:39:17
110 Eivindsen Eiolf 136 Νορβηγία 2015-09-26 17:41:09 34:40:06
111 Pedersen Brian 207 Δανία 2015-09-26 17:41:38 34:40:42
112 Pinnington Robert Edward 358 Ηνωμένο Βασίλειο 2015-09-26 17:44:51 34:43:35
113 Kreidl Csaba 379 Ουγγαρία 2015-09-26 17:45:04 34:43:51
114 Lajko Csaba 293 Ουγγαρία 2015-09-26 17:45:08 34:43:56
115 Torok-llyes Laszlo 386 Ουγγαρία 2015-09-26 17:45:11 34:44:05
116 Maley Sean 163 Ηνωμένο Βασίλειο 2015-09-26 17:45:43 34:44:33
117 Zachariadis Georgios 277 Ελλάδα 2015-09-26 17:48:18 34:47:24
118 Gogos Ey. Apollonios 22 Ελλάδα 2015-09-26 17:48:24 34:47:34
119 Schmid Thomas 391 Ισπανία 2015-09-26 17:49:40 34:48:23
120 Ganter Martin 190 Γερμανία 2015-09-26 17:49:52 34:48:25
121 Dagnino Gean Ivan 265 Μεξικό 2015-09-26 17:49:59 34:49:01
122 Goulomitros Athanasios 25 Ελλάδα 2015-09-26 17:51:44 34:50:43
123 Brusamento Lorena 346 Ιταλία 2015-09-26 17:51:52 34:50:55
124 Ree Per 192 Δανία 2015-09-26 17:52:03 34:50:50
125 Luud Aivar 334 Εσθονία 2015-09-26 17:52:13 34:50:43
126 Rowlinson Paul 164 Ηνωμένο Βασίλειο 2015-09-26 17:52:51 34:51:35
127 Botes Michael 224 Νότια Αφρική 2015-09-26 17:52:54 34:51:43
128 Lo Wei-Ming 387 unknown 2015-09-26 17:58:02 34:57:09
129 Karl Hubert 282 Γερμανία 2015-09-26 17:59:19 34:57:48
130 Ankers Brian 336 Ιρλανδία 2015-09-26 18:03:24 35:01:56
131 Yonezawa Harufumi 88 Ιαπωνία 2015-09-26 18:05:29 35:04:01
132 Anderson Mimi 153 Ηνωμένο Βασίλειο 2015-09-26 18:07:41 35:06:31
133 Gardner Connie 374 unknown 2015-09-26 18:10:03 35:08:45
134 Pappas Spiros 10 Ελλάδα 2015-09-26 18:10:22 35:08:51
135 Masouras Christos 322 Ελλάδα 2015-09-26 18:10:39 35:09:28
136 Máténé Varju Edit 295 Ουγγαρία 2015-09-26 18:12:47 35:11:30
137 Vajda Anita 258 Ουγγαρία 2015-09-26 18:12:47 35:11:38
138 Ikeda Jin 40 Ιαπωνία 2015-09-26 18:14:10 35:13:14
139 Segui Gerard 115 Γαλλία 2015-09-26 18:15:17 35:14:25
140 Soerensen Palle 185 Δανία 2015-09-26 18:15:26 35:14:15
141 Pallaruelo Gilles 114 Γαλλία 2015-09-26 18:16:00 35:14:55
142 Badics Attila 215 Ουγγαρία 2015-09-26 18:18:02 35:16:45
143 Athanasiadis Stavros 1 Ελλάδα 2015-09-26 18:18:31 35:17:02
144 Keira Mitsuaki 45 Ιαπωνία 2015-09-26 18:19:53 35:18:47
145 Low Andras 294 Ουγγαρία 2015-09-26 18:21:39 35:20:09
146 Konstas Loukas 351 Ελλάδα 2015-09-26 18:24:19 35:22:56
147 Montagner Stefano 326 Ιταλία 2015-09-26 18:24:31 35:23:34
148 Yamada Hiroaki 85 Ιαπωνία 2015-09-26 18:26:55 35:26:18
149 Tanaka Shinichiro 82 Ιαπωνία 2015-09-26 18:27:57 35:27:36
150 Kafkopoulos Vasilios 23 Ελλάδα 2015-09-26 18:29:53 35:28:47
151 Papachristos Panagiotis 213 Ελλάδα 2015-09-26 18:29:53 35:28:23
152 Kamrani Behnam 120 Ιράν, Ισλαμική Δημοκρατία του 2015-09-26 18:31:35 35:30:10
153 Wakaki Kurumi 84 Ιαπωνία 2015-09-26 18:36:10 35:35:18
154 Kujawinski Artur 137 Πολωνία 2015-09-26 18:37:12 35:36:35
155 Polychronidis Ioannis 28 Ελλάδα 2015-09-26 18:37:55 35:37:03
156 Ellis Miles James 158 Ηνωμένο Βασίλειο 2015-09-26 18:39:24 35:38:19
157 Accarino Francesco 126 Ιταλία 2015-09-26 18:39:31 35:38:34
158 Holmes Jamie 160 Ηνωμένο Βασίλειο 2015-09-26 18:39:37 35:38:32
159 Aguilar Eduardo Enrique 177 Ιταλία 2015-09-26 18:40:19 35:39:14
160 Morstabilini Luca 129 Ιταλία 2015-09-26 18:43:39 35:42:46
161 Sobrino Gian Paolo 131 Ιταλία 2015-09-26 18:43:49 35:42:48
162 Becker Mark 241 Γερμανία 2015-09-26 18:44:02 35:43:06
163 Brandt Michael 269 Γερμανία 2015-09-26 18:44:09 35:43:14
164 Kakizaki Mieko 42 Ιαπωνία 2015-09-26 18:44:15 35:43:29
165 Panos Georgios 227 Ελλάδα 2015-09-26 18:45:19 35:43:50
166 Tsiakiris Doukas 29 Ελλάδα 2015-09-26 18:49:08 35:48:09
167 Simonyi Balázs 345 Ουγγαρία 2015-09-26 18:50:05 35:48:41
168 Chatzigeorgiadis Emmanouil 211 Ελλάδα 2015-09-26 18:50:15 35:49:18
169 Papakostas Ioannis 5 Ελλάδα 2015-09-26 18:50:17 35:49:18
170 Fasilis Georgios 226 Ελλάδα 2015-09-26 18:50:18 35:49:26
171 Mastroperros Panayiotis 2 Ελλάδα 2015-09-26 18:53:02 35:52:12
172 Furuyama Takako 36 Ιαπωνία 2015-09-26 18:54:23 35:53:26
173 Sato Chinatsu 70 Ιαπωνία 2015-09-26 18:54:24 35:53:05
174 Nakamura Tatsuo 59 Σιγκαπούρη 2015-09-26 18:58:38 35:57:48

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.

Downloads

Download now the Spartathlon Apps for mobile devices!

playstore

appstore

Newsletter