Σημείο Ελέγχου:
ID Τίτλος Αριθμός km km για Επόμενο km για Τερματισμό Γεωμ. Πλάτος Γεωμ. Μήκος Ύψος Σημείωση Προσφέρει Σύντομη Περιγραφή Περιγραφή
2 Σ/Ε 01 1 3.9 5.5 240.8 37.98722200 23.69563100 0 CP 1 Νερό ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ .94 και Αγ.Αννης Φανάρι Τροχαίας ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ .94 και Αγ.Αννης Φανάρι Τροχαίας
TOP