Σημείο Ελέγχου:
ID Τίτλος Αριθμός km km για Επόμενο km για Τερματισμό Γεωμ. Πλάτος Γεωμ. Μήκος Ύψος Σημείωση Προσφέρει Σύντομη Περιγραφή Περιγραφή
76 Τερματισμός 75 244.7 0 0 37.07786799 22.43093684 0 Finishing C/P - Σπάρτη άγαλμα Λεωνίδα Τερματισμός
TOP