Σημείο Ελέγχου:
ID Τίτλος Αριθμός km km για Επόμενο km για Τερματισμό Γεωμ. Πλάτος Γεωμ. Μήκος Ύψος Σημείωση Προσφέρει Σύντομη Περιγραφή Περιγραφή
1 Έναρξη 0 0 3.9 244.7 37.97065400 23.72431000 15.2 Starting C/P Έναρξη ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ Θέατρο Ηρώδου Αττικού ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ Θέατρο Ηρώδου Αττικού
TOP